Lūgšana par Bīskapu Sinodi (2023_09)

Slavēts Kristus! 
No Vatikāna ir ienācis lūgums XXV un XXVI svētdienā un arī darba dienās Vispārīgajā lūgšanā lūgties par Bīskapu Sinodi, kas notiks oktobrī Romā.
Zemāk – Vatikāna atsūtītās lūgšanas!

Ar cieņu, Rīgas Metropolijas Kūrija

Atvērt > 

 

7. X. 2023 – Rožukroņa Karalienes diena

Viens no veidiem,
kā var pasniegt garīgo rozi
Svētā Rožukroņa Karalienei Viņas īpašajā dienā:

(jāuzspiež uz bildes) 

Un vēl:
→ noslēpumi un dziesmu vārdi

 

 

Jaunais mācību un ticību gads (2023)

  

    

 

Ikšķiles Sv. Meinarda baznīcas fasādes atjaunošana

Ikšķile ir īpaša vieta latviešu tautai  – tieši šeit 12. gadsimtā ar misionāra, pirmā Ikšķiles bīskapa svētā Meinarda starpniecību sākās lībiešu evaņģelizācija. Tādēļ šī vieta ir pelnījusi sevišķu uzmanību.

Atvērt > 

 

Lūgšanu un gavēņa ķēde 2023

Draudzes lūgšanu un gavēņa ķēde

nodomā par aicinājumiem uz priesterību

Svētlaimīgi ir sirdsšķīstie, jo viņi Dievu redzēs. (Mt 5:8)

 

 

               Aicinām pieteikties draudzes locekļus gavēt nodomā par aicinājumiem uz priesterību. Ir izveidots grafiks ar sarakstu, kurā var ierakstīt savu vārdu tajā dienā, kurā Jūs apņematies gavēt šajā nodomā (grafiks atrodas pie draudzes ziņojumu dēļa). Var pieteikties arī zvanot pa tālruni 29569720 vai 26055887, vai pēc Svētās Mises pie gavēņa ķēdes koordinatorēm Ilonas vai Lidijas.

Zemāk atrodams neliels paskaidrojums par lūgšanu un gavēņa ķēdi. 

Atvērt > 

 

Nedzimušo bērnu garīgā adopcijā

 

Mūsu Dievs ir dzīvības devējs un dzīvība ir pamatvērtība visam pārējam. Tomēr kā norāda daži avoti (piemērs), katru gadu cilvēki nogalina ap 56 000 000 (56 miljoni) nedzimušo (un nevainīgo) bērnu, tādēļ ir vienmēr aktuāls piedāvājums: pieņemt nedzimušo bērnu garīgajā adopcijā. To var izdarīt jebkura dienā, pat privāti mājās, lūgšanā Dieva priekšā. Tomēr īpašā diena, kad ir ieteicams pieņemt nedzimušo bērnu garīgajā adopcijā, ir katru gadu svinēta diena, proti:  KUNGA PASLUDINĀŠANAS lieli svētki (25. marta). Šajā dienā svinam Jēzus Kristus, Dieva Dēla, iemiesošanās Vissvētākās Jaunavas Marijas klēpī noslēpumu. 

________________________

Mazs paskaidrojums par nedzimušā bērna garīgo adopciju lasāms arī te:

1. Kas ir garīgā adopcija ?

Atvērt > 

 

Svētku kārtība augustā 2022

 

Vissvētākā Sakramenta Adorācija

Otrdienās plkst.17.00 pirms vakara Svētās Mises izmantosim iespēju, lai pavadītu Svēto Stundu Kunga klātbūtnē.

Foto: Josh Applegate, Unsplash
 

11. februāris – Vispasaules Slimnieku diena

 

Kristus piedzimšanas svētki un Jaungads Ogrē un Ikšķilē

 

Augusta svētki 2021. gadā

 

Dievkalpojumu laiki Klusajā nedēļā un Lieldienās Ikšķilē

Dievkalpojumu kārtība Klusajā nedēļā un Lieldienu svētkos
Ikšķiles Svētā Meinarda katoļu baznīcā
2021.
gadā

28. marts – Palmu (Pūpolu) svētdiena

12:00  Svētā Mise – Palmu un pūpolu svētīšana

 

1. aprīlis – Lielā ceturtdiena

16:00  Svētā Mise – Kunga Pēdējo Vakariņu, Adorācija

 

2. aprīlis – Lielā piektdiena

14:00  Krustaceļš

15:00 Kunga ciešanu liturģija

 

3. aprīlis – Lielā sestdiena

19:00  Svētā Mise – Kunga Augšāmcelšanās vigīlija
Uguns un ūdens, un ēdienu svētīšana

 

4. aprīlis – Kunga Augšāmcelšanās svētki

12:00    Svētā Mise

 

5. aprīlis – Lieldienu otrā diena

12:00    Svētā Mise

 

Piezīme: Dārgie draudzes locekļi un ciemiņi! Draudzes dievnamā ir pietiekoši vietas (var sēdēt arī balkonos), lai, ievērojot distancēšanās noteikumus šim laikam, Dieva paspārnē atrastu glābiņu katrs ticīgais un lai katoļi varētu izpildīt savu ticības pienākumu, svinot Lieldienu svētkus liturģiski reālā veidā! Esiet aicināti!

 

Uzziņas: prāvests K. Bojārs – mob.tālr. 26551206, 65022458

Priesteri: I. Babris – 26475613, J. Zarāns – 28616526

 

Dievkalpojumu laiki Klusajā nedēļā un Lieldienu svētkos Ogrē

Dievkalpojumu kārtība Klusajā nedēļā un Lieldienu svētkos
Ogres Svētā Meinarda katoļu baznīcā
2021.
gadā

28. marts – Palmu (Pūpolu) svētdiena

10:00  Svētā Mise – Palmu un pūpolu svētīšana

14:30   Svētā Mise Ķegumā

16:30   Svētā Mise krievu valodā

18:00  Svētā Mise

 

1. aprīlis – Lielā ceturtdiena

18:00  Svētā Mise – Kunga Pēdējo Vakariņu, Adorācija

 

2. aprīlis – Lielā piektdiena

16:00  Krustaceļš un turpinājumā Kunga ciešanu liturģija

 

3. aprīlis – Lielā sestdiena

18:00  Svētā Mise – Kunga Augšāmcelšanās vigīlija
Uguns un ūdens, un ēdienu svētīšana

 

4. aprīlis – Kunga Augšāmcelšanās svētki

8:00    Svētā Mise – Jēzus Kristus augšāmcelšanās procesija, himna „Te Deum”

10:00  Svētā Mise

18:00 Svētā Mise

 

5. aprīlis – Lieldienu otrā diena

8:00    Svētā Mise

10:00  Svētā Mise

18:00  Svētā Mise

 

Piezīme: Dārgie draudzes locekļi un ciemiņi! Ogres draudzes dievnamā ir pietiekoši vietas, lai, ievērojot distancēšanās noteikumus šim laikam, Dieva paspārnē atrastu glābiņu katrs ticīgais un lai katoļi varētu izpildīt savu ticības pienākumu, svinot Lieldienu svētkus liturģiski reālā veidā! Esiet aicināti!

 

Uzziņas: prāvests K. Bojārs – mob.tālr. 26551206, 65022458

Priesteri: I. Babris – 26475613, J. Zarāns – 28616526

 

Dievkalpojumu laiki 1. un 2. novembrī Ogrē un Ikšķilē

 

Oktobris – Rožukroņa mēnesis

 

Atskats uz Sv.Meinarda svētkiem Ikšķilē un Bīskapa Meinarda ielas plāksnes iesvētīšanu

Zemāk redzams Dzintras Dzenes raksts avīzē “Ogres vēstis visiem” par Svētā Meinarda svētkiem Ikšķilē š.g. augustā un par priecīgo notikumu – Bīskapa Meinarda ielas plāksnes iesvētīšanu, ko veica Rīgas arhidiecēzes palīgbīskaps Andris Kravalis.

[Spiest uz attēla, lai palielinātu un varētu izlasīt rakstu!]

 

Svētku kārtība 2020. gada augustā

 

Smilšu iela Ikšķilē pārdēvēta par Bīskapa Meinarda ielu

Dzintra Dzene, “Ogres Vēstis Visiem”

Ikšķiles novada pašvaldībā pagājušā gada nogalē saņemts Svētā Meinarda Romas katoļu draudzes iesniegums ar lūgumu pārdēvēt Smilšu ielu Ikšķilē par Bīskapa Meinarda ielu, jo Meinards ir pirmais zināmais katoļu misionārs Līvzemē un pirmais Ikšķiles bīskaps. Īsi pirms valsts svētkiem, 29.aprīļa Ikšķiles novada domes sēdē, deputāti ap balsu vairākumu nolēma apmierināt draudzes lūgumu un Smilšu ielu Ikšķilē pārdēvēt par Bīskapa Meinarda ielu.

Iesniegumā Ikšķiles novada pašvaldībai Ogres un Ikšķiles sv. Meinarda Romas katoļu draudzes prāvests Konstantīns Bojārs, kā arī priesteri Ivars Babris un Juris Zarāns bija norādījuši, ka ikvienā valstī tiek īpaši godināts tās pirmais apustulis, piemēram, Itālijā – Sv. Pēteris un Sv. Pāvils, Vācijā – Sv. Bonifācijs, Īrijā – Sv. Patriks. Ar Meinarda vārdu saistās kristietības sākotne Latvijā, kurai ir būtisks un ilgstošs turpinājums Latvijas Baznīcas vēsturē. 

 

Meinarda vārdam – kultūrvēsturiska nozīme

Meinards, kurš bija augustīniešu ordeņa mūks, Zēgebergas abatijas klostera kanoniķis Holšteinā, tagadējā Latvijas teritorijā kopā ar Brēmenes tirgotājiem ieradās 12.gadsimtā. 1184.gadā Meinards Ikšķilē izveidoja pirmo pamatiedzīvotāju, tolaik lībiešu, kristīgo baznīcu, kas 1186.gadā tika iesvētīta par katedrāli, un Meinards konsekrēts par bīskapu. Meinards bija pirmais baltu cilšu apustulis, pirmais Baznīcas organizācijas veidotājs Baltijas reģionā. Ikšķilē ar Meinardu aizsākās Līvzemes un visas Livonijas valsts vēsture. 1993.gadā pāvests Jānis Pāvils II oficiāli atjaunoja Svētā Meinarda godināšanu Latvijā. K.Bojārs norāda, ka Vācijā, Zēgebergā, viena no ielām ir nosaukta Svētā bīskapa Meinarda vārdā. Lai uzsvērtu Svētā bīskapa Meinarda kultūrvēsturisko nozīmi Latvijas vēsturē, draudze ierosināja un lūdza atbalstīt ideju pārdēvēt Smilšu ielu Ikšķilē par Bīskapa Meinarda ielu, kur atrodas arī Ikšķiles pilsētā nozīmīgs kristietības objekts – Latvijā vienīgais Romas katoļu baznīcas Karmela māsu klosteris. Klosteri bieži apmeklē garīdznieki gan no Vācijas, gan Francijas.

Smilšu ielai tās nosaukums tika piešķirts ar Ikšķiles novada domes 2002.gada 16.janvāra lēmumu «Par ielas nosaukuma piešķiršanu» pēc zemes sadales projekta izstrādes. Iepriekš tā bijusi lauku teritorija. Šobrīd iela ir sakārtota un noasfaltēta, to plānots attīstīt. Pagājušā gada nogalē pašvaldība aicināja iedzīvotājus izteikt viedokli par ielas nosaukuma maiņu. Šajā ielā reģistrētas 11 juridiskās adreses. Aptaujas rezultātā tikai četru adrešu īpašniekiem bija iebildumi pret ielas nosaukuma maiņu.

 

Bīskapa Meinarda ielai Ikšķilē jābūt!

Jautājumu par Smilšu ielas nosaukuma maiņu, pārdēvējot to par Bīskapa Meinarda ielu, skatīja Ikšķiles novada pašvaldības 29.aprīļa sēdē. Par šo jautājumu tika diskutēts arī iepriekšējās nedēļas komiteju sēdē. Deputāti izteica dažādus viedokļus un ierosinājumus, bet visi bija vienisprātis – Bīskapa Meinarda ielai Ikšķilē jābūt.

Izskanēja ierosinājums Bīskapa Meinarda vārdā nosaukt nelielu ieliņu, kas atrodas pie Sv. Meinarda salas, taču šis ierosinājums neguva atbalstu, jo uz šīs ielas faktiski neatrastos neviens objekts un ielas nosaukumam nebūtu funkcionāla izmantojuma. Izskanēja arī ierosinājums Bīskapa Meinarda vārdā nosaukt kādu no jaunveidojamajām Ikšķiles ielām vai pārdēvēt daļu Daugavas prospekta pie Ikšķiles Sv. Meinarda baznīcas, taču arī šie ierosinājumi neguva atbalstu, jo Daugavas prospektā ir daudz vairāk īpašumu, ko ietekmētu adreses maiņa, nekā Smilšu ielā.

Deputāti ar balsu vairākumu nolēma atbalstīt sākotnējo priekšlikumu Smilšu ielu pārdēvēt par Bīskapa Meinarda ielu. Izdevumus, kas saistīti ar ielas nosaukuma maiņu, paredzēts segt no pašvaldības līdzekļiem, bet adreses maiņas ierakstus Zemesgrāmatā automātiski nodrošina Valsts informācijas sistēmas.

 

Nosaukumu mainījušo ielu paredzēts iesvētīt

«Gan es, gan citi garīdznieki, gan mūsu draudzes locekļi esam patiesi gandarīti par Ikšķiles novada pašvaldības pieņemto juridisko lēmumu mainīt Smilšu ielas nosaukumu, piešķirot tai Bīskapa Meinarda vārdu. Īpaši pārsteigts un priecīgs par šo lēmumu ir arī Rīgas arhibīskaps – metropolīts Zbigņevs Stankevičs. Lai gan Karmela klosteris ir slēgts, tā baznīca apmeklētājiem joprojām ir atvērta, un svētdienās notiek dievkalpojumi. Ir patiess prieks, ka turpmāk ticīgie uz šo Dievnamu varēs doties pa Bīskapa Meinarda ielu,» saka K.Bojārs, piebilstot, ka jau tuvākajā laikā šo nosaukumu mainījušo ielu paredzēts svinīgi iesvētīt.


Dzintras Dzenes foto

Ticīgajiem par prieku Romas katoļu baznīcas Ikšķiles Karmela māsu klosteris un tā baznīca turpmāk atradīsies Bīskapa Meinarda ielā.

 

Izmaiņas Lieldienu dievkalpojumos Ogres Svētā Meinarda Romas katoļu baznīcā 2020. gadā

 

Saistībā ar izsludināto ārkārtas situāciju valstī Lieldienu svētki netiek pārcelti vai atcelti, bet mainās dievkalpojumu norises kārtība baznīcās. Ņemot vērā gan Vatikāna izdoto Dekrētu par Lieldienu dievkalpojumu svinēšanu Covid-19 apstākļos (skatīt zemāk), gan tieslietu ministra Jāņa Bordāna norādes (https://tm.gov.lv/lv/aktualitates/tm-informacija-presei/tieslietu-ministra-skaidrojums-par-ierobezojumiem-baznicas), arī mūsu draudze aicina ticīgos Lieldienu dievkalpojumus pavadīt mājās, pieslēdzoties vai nu interneta, vai radio tiešsaistēs.

 

Ogres draudze centīsies nodrošināt Lieldienu svinību video tiešraidi portālā Facebook (meklēt Ogres sv.Meinarda Romas katoļu draudze):

 

  1. aprīlī – Palmu (Pūpolu) svētdienā plkst.18.00 Svētā Mise – Kunga ierašanās Jeruzalemē,
  2. aprīlī – Lielajā Ceturtdienā plkst. 18.00 Svētā Mise – Kunga Pēdējo Vakariņu, Adorācija,
  3. aprīlī – Lielajā Piektdienā plkst.16.00 Krustaceļš un turpinājumā Kunga ciešanu liturģija,
  4. aprīlī – Lielajā Sestdienā plkst.18.00 Kunga Augšāmcelšanās vigīlija,

12.aprīlī – Kunga Augšāmcelšanās svētkos plkst.18.00 Svētā Mise,

  1. aprīlī – Lieldienu otrajā dienā plkst.18.00 Svētā Mise

 

Lielajā sestdienā tie cilvēki, kas vēlēsies pasvētīt savus Lieldienu ēdienus, var atnākt katras pilnas stundas sākumā, sākot ar plkst 10.00 un beidzot ar plkst.16.00, ievērojot visas noteiktās ārkārtas situācijas prasības (2m distanci, nepulcēties vairāk par 2 personām). Baznīcā būs pieejami roku dezinfekcijas līdzekļi.

Svēto Komūniju un Grēksūdzes sakramentu priesteri aicina saņemt individuāli Lielās nedēļas laikā (ne svētdienā), iepriekš sazinoties ar priesteriem:

 

Prāvests K. Bojārs – mob.tālr. 26551206, 65022458

Priesteri: J. Zarāns – 28616526, I. Babris – 26475613

 

Sekojiet līdzi jaunumiem arī pieminētajā draudzes Facebook profilā un mājaslapā www.meinardadraudze.lv!

 

 

 

Dekrēts

Saistībā ar Covid-19

 

Šajā pārbaudījumu pilnajā laikā saistībā ar Covid-19 pandēmiju, kā arī ņemot vērā visus šķēršļus, kas saistīti ar kopīgām liturģiskajām svinībām, un katras diecēzes bīskapa norādes saviem ticīgajiem, kongregācija ir saņēmusi vairākus jautājumus, kas attiecas uz Lieldienu svinēšanu. Saistībā ar šo visu kongregācija piedāvā vadlīnijas un ieteikumus bīskapiem.

1 – Attiecībā uz Lieldienu datumu. Lieldienas ir visa liturģiskā gada sirds/centrs un nav vienkārši svētki kā jebkuri citi. Lieldienu Triduum tiek svinēts trīs dienu garumā un to ievada gavēņa laiks un tas noslēdzas ar Vasarssvētkiem, tādēļ Lieldienu datums nedrīkst tikt pārcelts uz citu laiku.

2 – Hrizmas Mise. Katrs bīskaps ir tiesīgs, izvērtējot konkrēto situāciju konkrētā valstī, pārcelt šīs svinības uz citu datumu.

3 – Norādes Lieldienu Triduum. Tur, kur laicīgā un ekleziālā vara ir noteikušas ierobežojumus, Triduum ir jāsvin sekojošā veidā:

Bīskapi dos norādes, par kurām ir vienojušies bīskapu konferencē, ka katedrālēs un draudžu dievnamos, kaut arī bez ticīgo līdzdalības klātienē, bīskapi un draudžu priesteri var svinēt Lieldienu Triduum. Ticīgie ir jāinformē par liturģijas norises laiku, lai viņi var vienoties lūgšanā ar garīdzniekiem, pašiem paliekot savās mājās. Saistībā ar šo ir vēlamas un ieteicamas tiešraides un translācijas no liturģiskajām svinībām.

Gan bīskapu konferences gan katrs bīskaps atsevišķi ir aicināts parūpēties par to, lai būtu nodrošināts viss nepieciešamais kā ģimeņu un tā katra ticīgā individuālajai lūgšanu dzīvei.

Zaļā ceturtdiena. Kated

rāļu un draudžu dievnamos, kur apstākļi to pieļauj un kur atbildīgais par to tā nospriež, draudžu garīdznieki drīkst svinēt Pēdējo Vakariņu Svēto Misi. Izņēmuma kārtā katram priesterim tiek piešķirtas tiesības svinēt Svēto Misi atbilstošā vietā un bez tautas līdzdalības. Ir jāatturas no kāju mazgāšanas, kas pati par sevi ir izvēle nevis obligāta liturģijas sastāvdaļa. Mises beigās paredzētā procesija ar Vissvētāko Sakramentu ir jāatceļ un Sakraments ir jāatstāj tabernākulā. Garīdzniekiem, kuriem nav iespēja svinēt Svēto Misi, ir jālūdzas attiecīgās dienas Vesperes (Liturgia Horarum).

Lielā piektdiena. Katedrāļu un draudžu dievnamos, kur apstākļi to pieļauj un kur atbildīgais par to tā nospriež, bīskapi un draudžu garīdznieki svinēs  Kunga ciešanu dievkalpojumu. Bīskapi parūpēsies par to, lai kopējā lūgšanā tiktu iekļauts nodoms par: slimajiem, mirušajiem un tiem, kuri nomaldījušies vai krituši mazdūšībā (Missale Romanum, 314.lpp., 13.).

Lieldienas.

Lielās sestdienas vigīlija. Vigīlijai jātiek svinētai atbilstoši iespējām tikai tajās katedrālēs un tajos draudžu dievnamos, kur apstākļi to pieļauj, un par ko lemj atbildīgā autoritāte. Liturģijas sākumā paredzētā pulcēšanās pie uguns tiek izlaista. Pashāla svece tiek iedegta, bet svinīgā procesija tiek izlaista un seko Exu

ltet. Tad seko Dieva Vārda liturģija. Kristību liturģijai nepieciešama ir tikai solījumu atjaunošana (Missale Romanu, 371.lpp., 55. ). Tad seko Euharistiskā liturģija.

Tie, kuriem nav nekādas iespējas pievienoties kādai no vigīlijas svinībām, ir jālūdzas Lieldienu svētdienas lasījumu stunda (Liturgia Horarum).

Lēmumi attiecībā uz klosteriem, semināriem un citām reliģiozo kopienām ir jāpieņem diecēzes bīskapam.

Tautas dievbijības izpausmes un procesijas, kas bagātina svēto nedēļu un Triduum, var tikt pārceltas uz citu piemērotāku un atbilstošu laiku, piemēram 14. vai 15. septembri, atbilstoši diecēzes bīskapa lēmumam.

Šis dekrēts ir tikai 2020. gadam.

 

 

Emausas tālruņa līnija