Dārgie Ogres svētā Meinarda Romas katoļu draudzes locekļi. Informēju, ka, sākot ar jūnija vidu, Ogres Romas katoļu draudzē sāk kalpot jauna garīdznieku “komanda”. Ogres svētā Meinarda draudzes Romas katoļu draudzes prāvests ir Ilmārs Tolstovs, dr. theol. Lūgums visos jautājumos vērsties pie prāvesta vai vikāriem. Atgādinu, ka pensionētais priesteris Konstantīns Bojārs ir tikai un vienīgi pensionārs un Ogres Romas katoļu draudzei nav nekāda sakara ar viņa izteikumiem un darbībām.

Ogres Romas katoļu draudzes prāvests Ilmārs Tolstovs. 

Prāvests Ilmārs Tolstovs,

t. 26382126

Vikārs Henriks Rektiņš,

t. 27149994

Vikārs Emmanuel Akubue Oluchukwu,

t. 27540077

 

Uzņemšana Garīgajā seminārā (2024)

 

Kapusvētki 2024.

Katoļu kapusvētki 2024. gadā

Atvērt > 

 

SVĒTĀ JĀZEPA LIELI SVĒTKI – 19. III 2024.

M

Dārgie Kristū!
Mēs cenšamies, lai katru mēnesi Dieva priekšā tiktu aiznesta īpaša Rožukroņa lūgšana. Tagad mēs tuvojāmies SVĒTĀ JĀZEPA, V. J. MARIJAS LĪGAVAIŅA LIELAJIEM SVĒTKIEM.
(19. III 2024.). Pulcēsimies ap šo lielo Dieva svēto, lai mēs kopā ar Viņu slavētu Dievu un izlūgtu vajadzīgas žēlastības sev pašiem, mūsu tuviniekiem, Baznīcai un pasaulei. Šajā dienā, vakarā ir paredzēta sekojošā lūgšana: 

Atvērt > 

 

Dieva Žēlsirdības svētki 2024

M

Dārgie Kristū!
.

Pats Kungs Jēzus Kristus nozīmēja, ka Lieldienu II. svētdiena ir Dieva Žēlsirdības svētki. Šogad pēc pirmās Svētās Mises mēs varētu izdziedāt skaistu lūgšanu, kas izgaismo Dieva Žēlsirdības noslēpumus un izsaka mūsu pateicību un pielūgsmi.  

10:00 – svētku Svētā Mise
11:15 – Dieva žēlsirdības pielūgsmes litānija

Atvērt > 

 

Nedzimušo bērnu garīgā adopcijā

 

Mūsu Dievs ir dzīvības devējs un dzīvība ir pamatvērtība visam pārējam. Tomēr kā norāda daži avoti (piemērs), katru gadu cilvēki nogalina ap 56 000 000 (56 miljoni) nedzimušo (un nevainīgo) bērnu, tādēļ ir vienmēr aktuāls piedāvājums: pieņemt nedzimušo bērnu garīgajā adopcijā. To var izdarīt jebkura dienā, pat privāti mājās, lūgšanā Dieva priekšā. Tomēr īpašā diena, kad ir ieteicams pieņemt nedzimušo bērnu garīgajā adopcijā, ir katru gadu svinēta diena, proti:  KUNGA PASLUDINĀŠANAS lieli svētki (25. marta). Šajā dienā svinam Jēzus Kristus, Dieva Dēla, iemiesošanās Vissvētākās Jaunavas Marijas klēpī noslēpumu. 

Atvērt > 

 

2. II 2024. – PREZENTĀCIJAS SVĒTKI

 M

Dārgie Kristū! Mēs tuvojāmies KUNGA JĒZUS PREZENTĀCIJAS SVĒTKIEM (2. II 2024.). Nāksim svinēt šo īpašu dienu, kopā ar Mariju slavējot Dievu par visām Viņa dāvanām, šajā dienā īpaši par tiem, kas Dievam un Baznīcai veltījušies  caur konsekrāciju (svētsolījumiem).  

18:00 – svētku Svētā Mise
19:15 – Rožukronis ar dziesmām

Atvērt > 

 

1. I 2024. – DIEVA MĀTES LIELI SVĒTKI

M

Dārgie Kristū!
Mēs tuvojāmies VISSVĒTĀKĀS JAUNAVAS MARIJAS – DIEVA MĀTES LIELAJIEM SVĒTKIEM
(1. I 2024.). Pulcēsimies ap Dieva Dzemdētāju, lai mēs kopā ar Viņu slavētu Dievu par Viņa  uz mums, par Jēzus iemiesošanos Marijas klēpī, kā arī kopā ar Dievmāti iesāksim jauno gadu. Šajā dienā, vakarā ir paredzēta sekojošā lūgšana: 

18:00 – svētku Svētā Mise
19:15 – Rožukronis ar dziesmām

Atvērt > 

 

Vissvētākā Sakramenta Adorācija

Otrdienās un  ceturtdienās plkst.17.00 pirms vakara Svētās Mises
izmantosim iespēju, lai pavadītu Svēto Stundu Kunga klātbūtnē.

Foto: Josh Applegate, Unsplash

 

Ikšķiles Sv. Meinarda baznīcas fasādes atjaunošana

Ikšķile ir īpaša vieta latviešu tautai  – tieši šeit 12. gadsimtā ar misionāra, pirmā Ikšķiles bīskapa svētā Meinarda starpniecību sākās lībiešu evaņģelizācija. Tādēļ šī vieta ir pelnījusi sevišķu uzmanību.

Atvērt > 

 

Atskats uz Sv.Meinarda svētkiem Ikšķilē un Bīskapa Meinarda ielas plāksnes iesvētīšanu

Zemāk redzams Dzintras Dzenes raksts avīzē “Ogres vēstis visiem” par Svētā Meinarda svētkiem Ikšķilē š.g. augustā un par priecīgo notikumu – Bīskapa Meinarda ielas plāksnes iesvētīšanu, ko veica Rīgas arhidiecēzes palīgbīskaps Andris Kravalis.

Atvērt > 

 

Smilšu iela Ikšķilē pārdēvēta par Bīskapa Meinarda ielu

Dzintra Dzene, “Ogres Vēstis Visiem”

Ikšķiles novada pašvaldībā pagājušā gada nogalē saņemts Svētā Meinarda Romas katoļu draudzes iesniegums ar lūgumu pārdēvēt Smilšu ielu Ikšķilē par Bīskapa Meinarda ielu, jo Meinards ir pirmais zināmais katoļu misionārs Līvzemē un pirmais Ikšķiles bīskaps. Īsi pirms valsts svētkiem, 29.aprīļa Ikšķiles novada domes sēdē, deputāti ap balsu vairākumu nolēma apmierināt draudzes lūgumu un Smilšu ielu Ikšķilē pārdēvēt par Bīskapa Meinarda ielu.

Atvērt > 

 

Emausas tālruņa līnija

 

Lielā Gavēņa Rekolekcijas

 

Dievkalpojumu kārtība Kristus augšāmcelšanās svētkos

 

Februāra dievkalpojumu kārtība Ogres Sv. Meinarda draudzē

 

Dievkalpojumu kārtība Gavēņa laikā 2016

 

Visu Svēto un Dvēseļu dienas dievkalpojuma kārtība

 

Dievkalpojumu kārtība Ogres sv. Meinarda Romas katoļu baznīcā

Svētdienās un svētku dienās

10.00 un 18.00

Darbadienās 8.00 un 18.00

 

Garīgie pakalpojumi

Kas ir jāņem vērā piesakot draudzē kristības, iesvētības, laulības un bēres. Praktiski padomi.

Kristības un ‘Iesvētības’ (Pirmā Svētā Komūnija)

Bērni līdz 7 gadu vecumam Kristības sakramentu saņem bez apmācībām (vecākiem līdzi jāņem pases un bērna dzimšanas apliecība). Uz kristībām ir jāpiesakās pēc iespējas agrāk, vecākiem ir jānorunā tikšanās ar garīdznieku. Krustvecākiem (vismaz vienam) jābūt katoļiem. Ja vecāki ir katoļi, bet nav laulāti un dzīvo kopā tad bērniņu mēs kristām, bet vecākiem ir jāapņemas bērnus audzināt katoliskajā ticībā un šis jautājums drīzākā laikā jācenšas nokārtot (ja nav šķēršļu). Ja tiek nests kristīt otrs bērniņš, bet šis solījums nav pildīts, tad Baznīcai ir tiesības otra bērniņa kristību atteikt, jo Baznīca vēlas garantiju, ka noristītajam bērna būs nodrošināta reliģiskā audzināšana Dieva svētītā ģimenē.

Ja kristību kandidātiem ir vairāk par 7 gadiem, tad ir jānāk uz nodarbībām ticības pamatu apgūšanai. Bērniem ir jāapmeklē Svētdienas skola, bet pieaugušajiem ticības mācības nodarbības.

Krustiņu, sveci, katehismu un citas kristībām vajadzīgās lietas var iegādāties baznīcas grāmatu galdā vai kur citur.

Bērni un pieaugušie, kas ir iepriekš pieteikušies un sagatavojušies Iestiprināšanas sakramentam, to var saņemt Vasarsvētku dienā, vai citā dienā, kad draudzi apmeklē bīskaps., jo parasti iestiprināšanas sakramentu sniedz bīskaps. Priesteris arī var sniegt šo sakramentu tad, ja viņu tam ir deleģējis bīskaps vai cilvēka nāves briesmu gadījumā. Iestiprināšanas zīmes savlaicīgi jāpaņem pie draudzes pravesta.

Gatavojoties laulībām

♦ Jāpiesakās 6 mēnešus iepriekš pie priestera.

♦ Jāsatiekas ar priesteri, lai pārrunātu par laulību.

♦ Jāapmeklē ticības mācības kursa nodarbības, ja nav kristīti vai iesvētīti,

♦ Jāapmeklē Saderināto un iemīlējušos tikšanās kursus. Pieteikšanās:

– Mājas lapa: http://www.laulatiem.lv

Slimnieku sakraments

Ja kāds no jūsu tuviniekiem ir smagi saslimis, tad aiciniet priesteri, lai slimnieks caur slimnieku sakramentu varētu saņemt nepieciešamās Dieva žēlastības. Neatlieciet to uz vēlāku laiku, jo, esot smagi slimiem, veselības stāvoklis var neparedzēti ātri pasliktināties tā, ka saņemt sakramentus kļūst sarežģīti. Priesterim var zvanīt jebkurā diennakts laikā.

Kristīgas bēres

Rīkojiet kristīgas bēres! Tas parāda godu mirušajam (-ai), kā arī visai Jūsu ģimenei. Kad priesteris piedalās bēres, viņš ir vienīgais bēru vadītājs. Izvadot ticīgos ar priesteri, laicīgie pavadītāji nevar ņemt aktīvu dalību. Vēlams, lai arī muzikālais pavadījums būtu no baznīcas.

Svētās Mises intencijas – nodomi

Aizlūgumu par mirušajiem (Sv. Misi) var pieteikt gan bēru dienā, gan arī vēlāk. Ir skaista tradīcija, ka atceramies mirušos viņu gada dienā. Atceres Sv. Misē piedalās visa ģimene un tās laikā aizdedz sveces, kuras var iegādāties grāmatu galdā pirms dievkalpojuma. Tāpat ir laba tradīcija pasūtīt aizlūgumu par cilvēka garīgo un laicīgo labklājību, jubilejām un svinībām. Uzmeklējiet priesteri sakristijā pēc Sv. Mises. Svēto Misi var lūgt svinēt arī par dzīvajiem un dažādās dzīves situācijās.