Privātuma atruna

 

Šīs mājaslapas īpašnieki respektē Jūsu tiesības uz privātumu un neievāc personīgo informāciju par Jums šajā mājas lapā bez Jūsu atļaujas. Jebkura personīgā informācija, kuru Jūs brīvprātīgi nododat mājas lapai, tiks apstrādāta saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas regulē personas datu aizsardzību. Informējam, ka:

nevācam nekādus Jūsu personas datus šajā mājas lapā, neskaitot to informāciju, kuru Jūs brīvprātīgi nododat;
jebkura Jūsu sniegtā informācija nav pieejama trešajām personām, un mēs to izmantojam tikai tiem mērķiem, kādiem Jūs šo informāciju sniedzāt;
mēs nemēģinām identificēt individuālos apmeklētājus, kā arī nesaista kādas personas tehniskās detaļas ar konkrētu personu;
mēs nekad neatklāsim šādus tehniskos datus trešajām personām, respektējot mājas lapas apmeklētāju privātumu.

Komentēšana nav pieejama.