SVĒTĀ JĀZEPA LIELI SVĒTKI – 19. III 2024.

M

Dārgie Kristū!
Mēs cenšamies, lai katru mēnesi Dieva priekšā tiktu aiznesta īpaša Rožukroņa lūgšana. Tagad mēs tuvojāmies SVĒTĀ JĀZEPA, V. J. MARIJAS LĪGAVAIŅA LIELAJIEM SVĒTKIEM.
(19. III 2024.). Pulcēsimies ap šo lielo Dieva svēto, lai mēs kopā ar Viņu slavētu Dievu un izlūgtu vajadzīgas žēlastības sev pašiem, mūsu tuviniekiem, Baznīcai un pasaulei. Šajā dienā, vakarā ir paredzēta sekojošā lūgšana: 

Atvērt > 

 

Dieva Žēlsirdības svētki 2024

M

Dārgie Kristū!
.

Pats Kungs Jēzus Kristus nozīmēja, ka Lieldienu II. svētdiena ir Dieva Žēlsirdības svētki. Šogad pēc pirmās Svētās Mises mēs varētu izdziedāt skaistu lūgšanu, kas izgaismo Dieva Žēlsirdības noslēpumus un izsaka mūsu pateicību un pielūgsmi.  

10:00 – svētku Svētā Mise
11:15 – Dieva žēlsirdības pielūgsmes litānija

Atvērt > 

 

2. II 2024. – PREZENTĀCIJAS SVĒTKI

 M

Dārgie Kristū! Mēs tuvojāmies KUNGA JĒZUS PREZENTĀCIJAS SVĒTKIEM (2. II 2024.). Nāksim svinēt šo īpašu dienu, kopā ar Mariju slavējot Dievu par visām Viņa dāvanām, šajā dienā īpaši par tiem, kas Dievam un Baznīcai veltījušies  caur konsekrāciju (svētsolījumiem).  

18:00 – svētku Svētā Mise
19:15 – Rožukronis ar dziesmām

Atvērt > 

 

1. I 2024. – DIEVA MĀTES LIELI SVĒTKI

M

Dārgie Kristū!
Mēs tuvojāmies VISSVĒTĀKĀS JAUNAVAS MARIJAS – DIEVA MĀTES LIELAJIEM SVĒTKIEM
(1. I 2024.). Pulcēsimies ap Dieva Dzemdētāju, lai mēs kopā ar Viņu slavētu Dievu par Viņa  uz mums, par Jēzus iemiesošanos Marijas klēpī, kā arī kopā ar Dievmāti iesāksim jauno gadu. Šajā dienā, vakarā ir paredzēta sekojošā lūgšana: 

18:00 – svētku Svētā Mise
19:15 – Rožukronis ar dziesmām

Atvērt > 

 

Vissvētākā Sakramenta Adorācija

Otrdienās un  ceturtdienās plkst.17.00 pirms vakara Svētās Mises
izmantosim iespēju, lai pavadītu Svēto Stundu Kunga klātbūtnē.

Foto: Josh Applegate, Unsplash