Dievnama tapšana

Līdz ar baznīcas celtniecības iesākumu uzmanība tika pievērsta arī draudzes iekšējās, neredzamās dvēseļu baznīcas veidošanai un garīga rakstura pasākumiem.

Atvērt > 

 

Draudzes vēsture

Ogrē katoļu draudze ir pastāvējusi no 1935.gada. Dievkalpojumi notika bijušās policijas ēkas otrajā stāvā. tos vadīja priesteris Juris Pudāns (1909-1984) no Rīgas Sāpju Dievmātes baznīcas.

Atvērt >