Draudzes vēsture

Ogrē katoļu draudze ir pastāvējusi no 1935.gada. Dievkalpojumi notika bijušās policijas ēkas otrajā stāvā. tos vadīja priesteris Juris Pudāns (1909-1984) no Rīgas Sāpju Dievmātes baznīcas.

Draudze pastāvēja līdz 1945.gadam.

Ogre pakāpeniski bija izveidojusies par iecienītu kūrortpilsētu, it īpaši Latvijas pirmās neatkarības gados. Tajā laikā atpūtnieku vidū Ogre bija populārāka par Jūrmalu. Padomju laikā Ogre kļuva par rūpniecisku pilsētu.

Ievērojami izmainījies arī iedzīvotāju skaits no 613 iedzīvotājiem 1920.gadā līdz 28 000 iedzīvotāju 1999.gadā. daudz iedzīvotāju ir no Latgales. Ogrē ir arī citu tautību iedzīvotāji – krievi un baltkrievi. Iebraucēju skaits izmainīja iedzīvotāju sastāvu visā Ogres rajonā. Ieceļotāji, īpaši no Latgales un arī no Baltkrievijas, pārsvarā ir katoļi.

1979.gadā Lielvārdes prāvests Antons Mičulītis (1927-1991) uzsāka Ogres katoļu draudzes dibināšanas darbu, kaut arī tanī laikā valsts varai bija negatīva attieksme pret reliģiju. Prāvesta centīgie pūliņi un katoļu aktivitāte, kā arī labvēlīgā luterāņu attieksme panāca neticami pozitīvus rezultātus. Jau 1981.gada Lieldienās 19.aprīlī pirmo katoļu dievkalpojumu (luterāņu baznīcā) vadīja tagadējais kardināls Jānis Pujats.

Pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas, ņemot vērā katoļu īpatsvaru visā Ogres rajonā un viņu vēlēšanos saņemt garīgu aprūpi, visu pagastu centros tika nodibinātas un aprūpētas katoļu draudzes – 2002.gadā tādas bija jau 14.

Ņemot vērā Ogres pilsētas katoļu lielo skaitu, toreizējais rīgas arhibīskaps metropolīts Jānis Pujats pieņēma lēmumu būvēt katoļiem baznīcu un iesniedza Ogres pilsētas domē lūgumu par zemes piešķiršanu baznīcas būvniecībai.

Ar Ogres pilsētas domes piekrišanu (06.04.1995) no vairākiem priekšlikumiem tika izraudzīta vieta Upes un Meža prospekta stūrī. Pēc labiekārtošanas tā izrādījusies ārkārtīgi veiksmīga, jo atradās pilsētas centrā, kā arī dzelzceļa stacijas un autoostas tuvumā.

1995.gada 14.maija dievkalpojumā monsinjors Jānis Vaivods draudzei paziņoja, ka pēc arhibīskapa J.Pujata lēmuma Ogres Romas katoļu draudzes un jaunceļamās baznīcas aizbildnis būs svētais bīskaps Meinards – pirmais lībiešu un latviešu misionārs, Latvijas apustulis. Ogres katoļi ar prieku pieņēma šo paziņojumu, un ik dienas līdz pat šim laikam dievkalpojumi tiek noslēgti ar lūgšanu sv.Meinarda godam. Ticīgie gan garīgās draudzes dzīvē, gan praktiskajā darbībā izjūt un atzīst Sv.Meinarda aizbildniecību. Baznīcā atrodama arī sv.Meinarda skulptūra, kas ir Pr.M.Lizdika dāvinājums Ogres katoļu baznīcai.

Ogres draudzē kalpojuši vairāki priesteri.

Prāvesti:

Antons Mičulītis no 1981. līdz 1989.gadam
Jānis Vaivods no 1989. līdz 1991.gadam
Konstantīns Bojārs no 1995.līdz šim laikam

Vikāri (prāvesta palīgi):
Pāvils Odiņš, Antons Gallingers, Vitolds Kokars, Māris Zviedris, Ilmārs Tolstovs, Andris Priede. Draudzē darbojies arī diakons Renārs Circenis.

2006.gadā, pēc reģistrācijas datiem, draudzē bija 4000 ticīgo.

Draudze priecājas un ir pateicīga Dievam, ka no Ogres un Ogres rajona ir nākuši jauni priesteri:

Roberts Ozoliņš, (Ogres draudze), ordinēts 1999.gadā,
Andris Kazakevičs (Lielvārdes draudze), ordinēts 2003.gadā,
Ilmārs Tolstovs (Ķeguma draudze), ordinēts 2005.gadā,
Ingars Stepkāns (Lielvārdes draudze), ordinēts 2006.gadā,
Ogrē un Ogres rajonā jau dibinātās draudzes gaida jaunus priesterus.

 Par draudzes attīstību liecina sniegtie garīgie pakalpojumi: 1996.gadā kristību skaits – 71, 1998.gadā un nākamajos – pāri 300, bet 2006.gadā – 404. Pieaudzis arī salaulāto kopskaits no 15 līdz 70. Dievgaldnieku skaits palielinājies no 22000 līdz 31500. Protams, ja visi regulāri apmeklētu dievkalpojumus, tad Ogrē arī jaunais dievnams izrādītos par mazu. Dievkalpojumi svētdienās notiek dienā un vakarā, atsevišķā laikā arī poļu un krievu valodā.

2006.-2007.gadā darbu ir uzsākusi arī Ogres sv.Meinarda katoļu pamatskola.

Draudzes ticīgie ir aktīvi iesaistījušies dievnama 10 gadu jubilejas svētku sagatavošanā ar savu kalpošanu, uzcītīgu darbu un lūgšanām. Viņi rūpējas, lai Dieva vārds sasniedz katra cilvēka sirdi. No sirds pateicos katram, kas atbalstīja dievnama celtniecību un sakopāsnu. Lai svētī jūs visus visvarenais Dievs!

Ogres svētā Meinarda Romas katoļu draudzes prāvests
Kontantīns Bojārs