Nedzimušo bērnu garīgā adopcijā

 

Mūsu Dievs ir dzīvības devējs un dzīvība ir pamatvērtība visam pārējam. Tomēr kā norāda daži avoti (piemērs), katru gadu cilvēki nogalina ap 56 000 000 (56 miljoni) nedzimušo (un nevainīgo) bērnu, tādēļ ir vienmēr aktuāls piedāvājums: pieņemt nedzimušo bērnu garīgajā adopcijā. To var izdarīt jebkura dienā, pat privāti mājās, lūgšanā Dieva priekšā. Tomēr īpašā diena, kad ir ieteicams pieņemt nedzimušo bērnu garīgajā adopcijā, ir katru gadu svinēta diena, proti:  KUNGA PASLUDINĀŠANAS lieli svētki (25. marta). Šajā dienā svinam Jēzus Kristus, Dieva Dēla, iemiesošanās Vissvētākās Jaunavas Marijas klēpī noslēpumu. 

________________________

Mazs paskaidrojums par nedzimušā bērna garīgo adopciju lasāms arī te:

1. Kas ir garīgā adopcija ?

Garīgā adopcija ir lūgšana ieņemta, bet vēl nedzimuša bērna nodomā, kura dzīvība mātes klēpī ir apdraudēta. Lūgšana ilgst deviņus mēnešus. Cilvēks, kurš nolemj garīgi adoptēt kādu vēl nedzimušu bērniņu, apņemas katru dienu visu šo deviņu mēnešu laikā lūgties vienu rožukroņa noslēpumu (Tēvs mūsu …, 10 Esi sveicināta Marija …, Gods lai ir Tēvam …) no priecīgās, sāpīgās, gaismas vai augstās godības daļas, kā arī speciālu lūgšanu bērna un viņa vecāku nodomā. Lūgšanai var pievienot brīvprātīgi izvēlētas papildu apņemšanās.

2. Kādas var būt papildu apņemšanās?

Tās var būt, piemēram, bieža grēksūdze, Svētā Komūnija, Vissvētākā Sakramenta adorācija, Svēto Rakstu lasīšana, gavēnis ar maizi un ūdeni, atteikšanās no sliktiem ieradumiem, praktiska vai garīga palīdzība cilvēkiem, dažādas lūgšanas (litānijas, novennas, kronīši…). Jāapņemas reāli īstenojamas lietas, ņemot vērā individuālās iespējas izpildīt to, ko apņēmies. Bet var arī neko neapņemties.

3. Cik reizes var garīgi adoptēt, vai katru reizi jāliek solījumi?

Šo lēmumu var pieņemt vairākkārt ar nosacījumu, ka ir izpildītas iepriekšējās saistības. Solījumi ir jāliek katru reizi, un tie var būt gan publiski, gan privāti.

4. Vai var garīgi adoptēt vairāk nekā vienu bērnu?

Garīgā adopcija attiecas tikai uz vienu bērnu.

5. Kādā veidā var dot privāto solījumu?

Nolasīt solījuma tekstu (vislabāk krusta vai svētbildes priekšā) un, sākot no šī brīža, deviņus mēnešus lūgties vienu brīvprātīgi izvēlēto Rožukroņa noslēpumu kā arī lūgšanu bērna un viņa vecāku nodomā. Būtu labi pierakstīt datumu, kad ir dots solījums un ir uzsākta lūgšana, kā arī laiku, kad beidzas solījumā dotais termiņš.

________________________

SOLĪJUMA TEKSTS UZŅEMOTIES GARĪGO ADOPCIJU

Vissvētākā Jaunava, Dieva Māte Marija, visi eņģeļi un svētie, es, …………………., vēloties aizsargāt nedzi­mušos, stingri apņemos un solu, ka no šīs dienas ………………………….. (……………………………… svētkos), garīgi adoptēju vienu bērnu, kura vārds ir zināms tikai Dievam, lai katru dienu deviņu mēnešu garumā lūgtos par viņa dzīvības saglabāšanu, kā arī par to, lai viņam pēc piedzimšanas būtu cilvēka cienīga dzīve.

Es apņemos:

  • Lūgties ikdienas lūgšanu nedzimušā bērna nodomā
  • Lūgties vienu Rožukroņa noslēpumu
  • Pildīt savas papildu brīvprātīgās apņemšanās: …………………………………….. .

________________________

IKDIENAS LŪGŠANA NEDZIMUŠĀ BĒRNA NODOMĀ

Kungs Jēzu, ar Tavas Mātes Marijas aizbildniecību, kura Tevi dzemdēja ar mīlestību, kā arī ar sv. Jāzepa, uzticīgā vīra, aizbildniecību, kurš rūpējās par Tevi pēc piedzimšanas, es lūdzu Tevi šī nedzimušā bērna nodomā, kuru esmu garīgi adoptējis (-usi), bet, kurš atrodas nāves briesmās. Lūdzu, dāvā vecākiem mīlestību un drosmi, lai savu bērnu, kuru Tu viņiem dāvāji, tie atstātu dzīvu. Āmen.


Par savu apņemšanos piedalīties ieņemta bērna garīgajā adopcijā lūdzam mūs informēt:

Kustība „Par Dzīvību”, Klostera iela 4

Rīga, LV-1050, (ar norādi Garīgā adopcija),

Šī informācija ļaus mums vismaz aptuveni zināt, cik daudz cilvēku ir pieņēmuši šo lēmumu. Mēs labprāt atbildēsim arī uz citiem jautājumiem, ja tādi Jums būs radušies. www.prolife.lv 


Konts ziedojumiem: 

SEB Banka, konta nr.: LV41UNLA0002043469773 

Reģ.nr.: LV 50008046561