Smilšu iela Ikšķilē pārdēvēta par Bīskapa Meinarda ielu

Dzintra Dzene, “Ogres Vēstis Visiem”

Ikšķiles novada pašvaldībā pagājušā gada nogalē saņemts Svētā Meinarda Romas katoļu draudzes iesniegums ar lūgumu pārdēvēt Smilšu ielu Ikšķilē par Bīskapa Meinarda ielu, jo Meinards ir pirmais zināmais katoļu misionārs Līvzemē un pirmais Ikšķiles bīskaps. Īsi pirms valsts svētkiem, 29.aprīļa Ikšķiles novada domes sēdē, deputāti ap balsu vairākumu nolēma apmierināt draudzes lūgumu un Smilšu ielu Ikšķilē pārdēvēt par Bīskapa Meinarda ielu.

Iesniegumā Ikšķiles novada pašvaldībai Ogres un Ikšķiles sv. Meinarda Romas katoļu draudzes prāvests Konstantīns Bojārs, kā arī priesteri Ivars Babris un Juris Zarāns bija norādījuši, ka ikvienā valstī tiek īpaši godināts tās pirmais apustulis, piemēram, Itālijā – Sv. Pēteris un Sv. Pāvils, Vācijā – Sv. Bonifācijs, Īrijā – Sv. Patriks. Ar Meinarda vārdu saistās kristietības sākotne Latvijā, kurai ir būtisks un ilgstošs turpinājums Latvijas Baznīcas vēsturē. 

 

Meinarda vārdam – kultūrvēsturiska nozīme

Meinards, kurš bija augustīniešu ordeņa mūks, Zēgebergas abatijas klostera kanoniķis Holšteinā, tagadējā Latvijas teritorijā kopā ar Brēmenes tirgotājiem ieradās 12.gadsimtā. 1184.gadā Meinards Ikšķilē izveidoja pirmo pamatiedzīvotāju, tolaik lībiešu, kristīgo baznīcu, kas 1186.gadā tika iesvētīta par katedrāli, un Meinards konsekrēts par bīskapu. Meinards bija pirmais baltu cilšu apustulis, pirmais Baznīcas organizācijas veidotājs Baltijas reģionā. Ikšķilē ar Meinardu aizsākās Līvzemes un visas Livonijas valsts vēsture. 1993.gadā pāvests Jānis Pāvils II oficiāli atjaunoja Svētā Meinarda godināšanu Latvijā. K.Bojārs norāda, ka Vācijā, Zēgebergā, viena no ielām ir nosaukta Svētā bīskapa Meinarda vārdā. Lai uzsvērtu Svētā bīskapa Meinarda kultūrvēsturisko nozīmi Latvijas vēsturē, draudze ierosināja un lūdza atbalstīt ideju pārdēvēt Smilšu ielu Ikšķilē par Bīskapa Meinarda ielu, kur atrodas arī Ikšķiles pilsētā nozīmīgs kristietības objekts – Latvijā vienīgais Romas katoļu baznīcas Karmela māsu klosteris. Klosteri bieži apmeklē garīdznieki gan no Vācijas, gan Francijas.

Smilšu ielai tās nosaukums tika piešķirts ar Ikšķiles novada domes 2002.gada 16.janvāra lēmumu «Par ielas nosaukuma piešķiršanu» pēc zemes sadales projekta izstrādes. Iepriekš tā bijusi lauku teritorija. Šobrīd iela ir sakārtota un noasfaltēta, to plānots attīstīt. Pagājušā gada nogalē pašvaldība aicināja iedzīvotājus izteikt viedokli par ielas nosaukuma maiņu. Šajā ielā reģistrētas 11 juridiskās adreses. Aptaujas rezultātā tikai četru adrešu īpašniekiem bija iebildumi pret ielas nosaukuma maiņu.

 

Bīskapa Meinarda ielai Ikšķilē jābūt!

Jautājumu par Smilšu ielas nosaukuma maiņu, pārdēvējot to par Bīskapa Meinarda ielu, skatīja Ikšķiles novada pašvaldības 29.aprīļa sēdē. Par šo jautājumu tika diskutēts arī iepriekšējās nedēļas komiteju sēdē. Deputāti izteica dažādus viedokļus un ierosinājumus, bet visi bija vienisprātis – Bīskapa Meinarda ielai Ikšķilē jābūt.

Izskanēja ierosinājums Bīskapa Meinarda vārdā nosaukt nelielu ieliņu, kas atrodas pie Sv. Meinarda salas, taču šis ierosinājums neguva atbalstu, jo uz šīs ielas faktiski neatrastos neviens objekts un ielas nosaukumam nebūtu funkcionāla izmantojuma. Izskanēja arī ierosinājums Bīskapa Meinarda vārdā nosaukt kādu no jaunveidojamajām Ikšķiles ielām vai pārdēvēt daļu Daugavas prospekta pie Ikšķiles Sv. Meinarda baznīcas, taču arī šie ierosinājumi neguva atbalstu, jo Daugavas prospektā ir daudz vairāk īpašumu, ko ietekmētu adreses maiņa, nekā Smilšu ielā.

Deputāti ar balsu vairākumu nolēma atbalstīt sākotnējo priekšlikumu Smilšu ielu pārdēvēt par Bīskapa Meinarda ielu. Izdevumus, kas saistīti ar ielas nosaukuma maiņu, paredzēts segt no pašvaldības līdzekļiem, bet adreses maiņas ierakstus Zemesgrāmatā automātiski nodrošina Valsts informācijas sistēmas.

 

Nosaukumu mainījušo ielu paredzēts iesvētīt

«Gan es, gan citi garīdznieki, gan mūsu draudzes locekļi esam patiesi gandarīti par Ikšķiles novada pašvaldības pieņemto juridisko lēmumu mainīt Smilšu ielas nosaukumu, piešķirot tai Bīskapa Meinarda vārdu. Īpaši pārsteigts un priecīgs par šo lēmumu ir arī Rīgas arhibīskaps – metropolīts Zbigņevs Stankevičs. Lai gan Karmela klosteris ir slēgts, tā baznīca apmeklētājiem joprojām ir atvērta, un svētdienās notiek dievkalpojumi. Ir patiess prieks, ka turpmāk ticīgie uz šo Dievnamu varēs doties pa Bīskapa Meinarda ielu,» saka K.Bojārs, piebilstot, ka jau tuvākajā laikā šo nosaukumu mainījušo ielu paredzēts svinīgi iesvētīt.


Dzintras Dzenes foto

Ticīgajiem par prieku Romas katoļu baznīcas Ikšķiles Karmela māsu klosteris un tā baznīca turpmāk atradīsies Bīskapa Meinarda ielā.