2. II 2024. – PREZENTĀCIJAS SVĒTKI

 M

Dārgie Kristū! Mēs tuvojāmies KUNGA JĒZUS PREZENTĀCIJAS SVĒTKIEM (2. II 2024.). Nāksim svinēt šo īpašu dienu, kopā ar Mariju slavējot Dievu par visām Viņa dāvanām, šajā dienā īpaši par tiem, kas Dievam un Baznīcai veltījušies  caur konsekrāciju (svētsolījumiem).  

18:00 – svētku Svētā Mise
19:15 – Rožukronis ar dziesmām

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

2. II 2024. – GAISMAS DAĻA

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Šai dienā atceramies to, kā Vissvētākā Jaunava Marija un Jāzeps nes bērnu Jēzu uz templi, lai viņu veltītu debesu Tēvam. Svētnīcas apmeklējums kļūst par žēlastības brīdi Simeonam un Annai, kuri ir gaidījuši Dieva Apsolīto mesiju, Kungu Jēzu Kristu (LK 2, 22-40).

Tautā šo dienu sauc par Sveču dienu. Jēzus Kristus – Pasaules gaisma ! Svece simbolizē garīgo gaismu, kas apgaismo ticīgo sirdis. Baznīca šai dienā svētī sveces.

Galvenās sv. Mises laikā svētī sveces, un pēc tam notiek procesija ar aizdegtām svecēm. Pēc procesijas sv. Mise turpinās ar Gods Dievam… (skat. paskaidrojumus Romas Misālē 643., 645. lpp.).

Kopš 1997. gada pāvests Jānis Pāvils II to aicina svinēt kā Dievam veltīto – konsekrēto cilvēku dienu. Viņu aicinājums ir nesaraujami saistīts ar Baznīcas dzīvi un kalpojumu, īpašā veidā izdzīvojot vienotību ar Kristu.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Saraksts no iepriekšējām dienām:
rozukronis-ar-dziesmam

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

“Pestītājam godu atdod,
Dievmāti kas sveic.”
♩♪♩♫♩♪♪