Ikšķiles Sv. Meinarda baznīcas fasādes atjaunošana

Ikšķile ir īpaša vieta latviešu tautai  – tieši šeit 12. gadsimtā ar misionāra, pirmā Ikšķiles bīskapa svētā Meinarda starpniecību sākās lībiešu evaņģelizācija. Tādēļ šī vieta ir pelnījusi sevišķu uzmanību.

Svētais pāvests Jānis Pāvils II, apmeklējot Latviju 1993. gada 8. septembrī, atjaunoja bīskapa Meinarda godināšanu. Lai iedzīvinātu svētā Meinarda piemiņu mūsu tautas vidū un lai šī vieta no jauna izstarotu Evaņģēlija gaismu, ir ļoti nepieciešams atbalsts Ikšķiles dievnama celtniecības pabeigšanai. Diemžēl tikai ar saviem spēkiem vien to izdarīt mēs nevaram.

Kā pirmais darbs būtu baznīcas fasādes celtniecība. Baznīca bez pienācīgi sakārtotas fasādes ir pakļauta nelabvēlīgiem laika apstākļiem, īpaši rudenī un ziemā. Pēc provizoriskām būvniecības aplēsēm, fasādes darbu izmaksas ir aptuveni 120 000 eiro. Jau ir veikti nepieciešamie sagatavošanās darbi un sagādāti vajadzīgie būvmateriāli.

Aicinām visus labas gribas cilvēkiem, kuriem šī svētvieta ir dārga un kuriem ir attiecīgas iespējas, sniegt savu artavu, lai Ikšķile kļūtu par mūsu tautas evaņģelizācijas centru un vietu, kur cilvēki saņem bagātīgas Dieva žēlastības caur svētā Meinarda aizbildniecību.


Ziedot var sekojošajā lapā:

https://ziedot.katolis.lv/donations/ikskiles-sv-meinarda-baznicas-fasades-atjaunosana/