Svētā Meinarda kults

Sv.Meinarda loma mūsu tautai ir bijusi nozīmīga visos laikos daudzu gadu simtu garumā – par to liecina kāds īpašs notikums laikā, kad Latvijā viesojās pāvests Jānis Pāvils II. Pāvesta vizītes laikā 1993.gada 8.septembrī tiek atjaunots bīskapa Meinarda kults – viņu atzīst par mūsu tautas pirmo apustuli, bīskapu un svēto. 1995.gada 14. maijā Ogres katoļiem tiek paziņots arhibīskapa metropolīta Jāņa Pujata 1995. gada 8. maija lēmums:

Ogres Romas katoļu draudzes un jaunceļamās baznīcas aizbildnis būs svētais bīskaps Meinards, un sv.Meinarda svētki, kuri iekrīt 14. augustā, Ogres dievnamā un arī Sv.Meinarda salā ik gadus svinami svētdienā pēc 15. augusta – Dievmātes Debesīs uzņemšanas svētkiem. Jau no 1995. gada 14.maija Ogres dievnamā ik dienas pēc Sv. Mises tiek lūgta lūgšana sv. Meinardam, pirmdienās un ceturtdienās tiek dziedāta himna sv. Meinarda godam. No šī laika līdz pat šodienai sv. Meinarda kults tiek praktizēts Latvijā un ikviena ticīga cilvēka dzīvē. Sākot ar 2000. gadu, Ikšķiles Sv. Meinarda salā ik gadu notiek V. Em. Jāņa kardināla Pujata svinētas Sv. Mises, kurās piedalās daudz cilvēku ne tikai no Ogres un Ikšķiles, bet arī no visas Latvijas. Uz šiem dievkalpojumiem ierodas bīskapi, garīdznieki un ticīgie arī
no kaimiņu zemēm. Sv. Mises laikā daudzi cilvēki saņem Iestiprināšanas sakramentu, un par tradīciju ir kļuvusi arī Kristības sakramenta saņemšana šajā svētku dienā.

Tas apliecina, ka cilvēki vēlas saņemt kristību vietā, kur tika kristīti mūsu senči, vietā, kur aizsākās visas Latvijas kristīgā dzīve. Ar katru gadu interese par Sv. Meinarda salu un sv. Meinardu kļūst lielāka.
Par to liecina arī aizvien pieaugošais kristībnieku skaits, kas šo sakramentu vēlas pieņemt tieši Sv. Meinarda salā. Arī visa gada garumā cilvēki saņem gan Kristības, gan Laulības sakramentu uz Sv. Meinarda
salas. Tomēr ne tikai šajā apvidū godina Latviešu pirmā apustuļa piemiņu – arī Liepājā, pateicoties bīskapa Ā. A.Brumaņa gādībai, jaunuzceltā baznīca ir veltīta sv.Meinarda godam. Nereti cilvēki, saņemot Kristības un Iestiprināšanas sakramentu, par otro vārdu (kā savu aizbildni) izvēlas tieši sv.Meinardu.