Postaments

Pieminekļa postaments tapis no tumšākas šķirnes granīta, tur izkaltie vairogi ir vienlaikus dekoratīvs viduslaiku tēlniecības paņēmiena pārnesums mūsdienās un informatīvs materiāls skatītājam. Uz postamenta četrām šķautnēm lasāms:

„SVĒTAIS MEINARDS PIRMAIS LIVONIJAS BĪSKAPS 1186 -1196”;

„MEINARDS IERADĀS LĪVZEMĒ, LAI VIENĪGI SLUDINĀTU KRISTU, UN IESĀKA SAVU MISIJU IKŠĶILĒ” JURA SAVICKA DĀVINĀJUMS;

 

„MEINARDS, CIENĪJAMAS DZĪVES UN GODĀJAMA SIRMUMA VĪRS, SVĒTĀ AUGUSTĪNA ORDEŅA LOCEKLIS NO ZĒĢEBERGAS” ANNO DOMINI 2010;

„SVĒTĀ MEINARDA KULTU ATJAUNOJA 1993. GADĀ PĀVESTS JĀNIS PĀVILS II”

Svētā Meinarda pieminekļa īstenošanas komanda:
Tēlnieks – Viktors Suškēvičs, kas 6 tonnas smago viengabala granītu apstrādājis pats, pacietīgi milimetru pa milimetram radot Svētā Meinarda tēlu.
Mecenāts – Juris Savickis, SIA „Itera Latvija” valdes priekšsēdētājs.
Organizatoriskie jautājumi un idejas aizstāvis – Ogres Svētā Meinarda draudzes prāvests Konstantīns Bojārs.

Svētā Meinarda pieminekļa atklāšana notika Ikšķilē 2010. gada 24. septembrī.

Apkārtnes labiekārtošanas darbus paredzēts veikt 2011. gadā.

Agrita Lūse, mākslas vēsturniece