Pāvesta Jāņa Pāvila II uzruna Rīgas Svētā Jēkaba katedrālē 1993.gada 8.septembrī

Pāvests Jānis Pāvils II Latvijā Desmitā gadadiena kopš Svētā tēva vizītes Baltijas valstīs 1993. gadā

Dārgie brāļi un māsas! Es ļoti priecājos šodien būt jūsu vidū. Sirsnīgi sveicu visus klātesošos un pateicos jūsu mīļotajam arhibīskapam Jānim Pujatam par man pirms brīža arī jūsu vārdā teikto uzrunu.1986.gadā jūs, šīs vietējās Baznīcas ticīgie, svinējāt savas zemes kristianizācijas 800 gadu jubileju. Svētā bīskapa Meinarda iesvētīšana vēstīja Livonijas – Latvijas Baznīcas sākumu un vienlaicīgi ievadīja arī tautas veidošanos.

Zinātnieku pētījumi un Kongregācijas Svēto lietās dziļās studijas atklāja, cik nozīmīga bija Meinarda izvērstā darbība Latvijas evaņģelizācijā, pārstaigājot šo zemi „simpliciter pro Christo et praedicandi causa” (tulk. no latīņu val.: vienkārši Kristus dēļ un sludināšanas dēļ. Henrici Chronicon Livoniae, 1,2).

Tātad mēs, pildīdami bīskapijas brāļu un daudzu Kristum ticīgo gribu, ar savu Apustulisko Autoritāti esam nolēmuši atjaunot Ikšķiles bīskapa svētā Meinarda kultu, īpaši šajā vietējā Baznīcā, kuras apustulis un dibinātājs viņš bija. Turklāt mēs dodam iespēju katru gadu14.augustā likumā noteiktā vietā un kārtībā atzīmēt viņa svētku dienu. (tulk. no latīņu val.)

Lai svētā Meinarda, kas bija šīs vietējās Baznīcas gudrais gans laikā, kad kristītie bija pilnīgi vienoti, aizbildniecība arī šodien vada un atbalsta Latvijas kristiešu ekumenisko ceļu uz atjaunotu vienību un palīdz visiem kopīgi risināt šī brīža sarežģītos jautājumus!

Dodu jums visiem savu svētību.