Lūgšana svētā Meinarda godam

Visvarenais mūžīgais Dievs, kas Savā apredzībā visu dari ar gudrību un mīlestību un kas iedvesmoji mūsu apustuli svēto Meinardu sludināt mums Tava Dēla Jēzus Kristus prieka vēsti, Tevi paļāvīgi lūdzam: ar viņa mīļo aizlūgumu vadi mūs pa Evaņģēlija ceļu uz Debesu tēviju. To lūdzam Tava Dēla Jēzus Kristus vārdā, kas ar Tevi Svētā Gara vienībā dzīvo un valda mūžu mūžos! Amen.