Ikšķile un tās apkārtne 12. gadsimtāBīskapa Meinarda dzīves gājums mums ir zināms, tikai sākot no viņa ierašanās Livonijā, kuras nosaukums, savukārt, radās vienlaicīgi ar Meinarda apustuliskās darbības sākumu.

Kaut arī misionārā darbība šodienas Latvijas teritorijā tika uzsākta jau pirms viņa, tomēr, tikai pateicoties Meinardam, šeit nodibinājās Baznīca: 1186 – 1188. gadā Ikšķiles (Ykeskola, Uexull) diecēze, bet 1254. gadā – Rīgas arhidiecēzes metropolija ar četrām Prūsijas bīskapijām. Rīga un Ikšķile Meinarda laikā bija tirdzniecības centri. Tos pārsvarā apdzīvoja līvi, kurus šodienas latvieši sauc par lībiešiem. No līviem, latīņu valodā sauktiem par livoniešiem, radās zemes un valsts nosaukums – Livonija (1203 – 1561 – 1566). Evaņģelizācijas rezultātā tajā apvienojās septiņas gandrīz valstiskās struktūras Igaunijā, un no četrām latviešu ciltīm izveidojās Latvija. Sv.Meinarda priestera un vēlāk bīskapa evaņģēliskās darbības galvenā vieta bija Ikšķile. (Staņislavs Kučinskis SJ „Svētais Meinards Latvijas Apustulis”)