Ikšķilē iesvētīts piemineklis Latvijas pirmajam apustulim bīskapam sv. Meinardam

09.10.2010, „Katoļu Baznīcas Vēstnesis” Nr. 19 (403), Līga Malāne

Saulainā 24. septembra pēcpusdienā ļaudis pulcējās, lai būtu klātesoši vēsturiskajā brīdī, kad Ikšķiles pilsētas sirdī iesvētīja pieminekli Latvijas pirmajam apustulim – svētajam bīskapam Meinardam.Svētbrīdi vadīja V. Em. kardināls Jānis Pujats. Šajā vēsturiskajā un svinīgajā brīdī piedalījās vairāki priesteri, klostera māsas, dažādu konfesiju pārstāvji, politiķi. Īpašie viesi bija bīskapi no Polijas un Lietuvas.

Uzrunājot klātesošos, kardināls Jānis Pujats sniedza ieskatu tālajā 1186.gadā, kad misionārs Meinards savu mājvietu rada Ikšķilē: „Ar sv. Meinarda vārdu saistās svarīgi etapi mūsu tautas vēsturē, proti, kristiānisma laiks. Tas sākās ar pirmā Livonijas bīskapa konsekrācijas 1186.gadu. Ar šo gadu šeit sākās sistemātiska evaņģelizācija. Hronikā ir teikts: „Tikai Kristus dēļ un vienīgi, lai sludinātu, viņš ieradās Līvzemē.”” Noslēdzot uzrunu, J.Pujats norāda, ka pieminekļa iesvētīšana šajā vēsturiskajā vietā ir zīme tam, ka jāatgriežas pie kristīgām vērtībām un jātur tās godā. „Šīs kristīgās vērtības vajadzīgas ne tikai dvēseles glābšanai, bet arī, lai sakārtotu laicīgo dzīvi. Atgādinot par šīm svarīgajām lietām, šeit tagad stāvēs sv. Meinards. Stāvēs savā vēsturiskajā vietā ik dienas, ik naktis, prožektoru apmirdzēts, ar krustu rokās, pildot savu misionāra pienākumu tiem tūkstošiem, kas šeit brauc garām ik dienas gan uz galvaspilsētu, gan atpakaļ,” saka kardināls.

Klātesošos uzrunāja Latvijas Zinātņu akadēmijas profesors, akadēmiķis Jānis Stradiņš, īpaši uzsverot bīskapa Meinarda misiju un veidu, kādā kristietība ir ienākusi senajā Livonijas teritorijā. J. Stradiņš atzīst, ka, lai arī tajā laikā noritēja krustakari, tomēr sv. Meinards nāca kā miera apustulis, Evaņģēlija vēsti sludinot ar mīlestību un pārliecināšanu. „Viņa misija, tēlaini runājot, bija ievadīt Latviju kristīgas Eiropas un tās vērtību pasaulē. Tādi cilvēki kā Meinards ienesa Latvijā arī izglītību un pacēla mūs visus augstākā pakāpē,” norāda profesors.

Šī vēsturiskā un skaistā projekta sponsors, SIA „Itera-Latvija” prezidents Juris Savickis uzver, ka šis nav piemineklis pagātnei, bet nākotnei: „Es gribu teikt, ka tai tautai, kas nezina savu vēsturi, nav arī nākotnes.”

Savukārt šī izcilā mākslas darba darinātājs Viktors Suškēvičs atzīst, ka tas viņam ir bijis liels profesionāls pārbaudījums un viņš par paveikto darbu jūt gandarījumu. Mākslinieks ir pateicīgs visai darba komandai un uzsver, ka tieši darbs komandā veicina mērķa sasniegšanu.

Ar paveikto darbu lepojas arī Ikšķiles mērs Indulis Trapiņš, sakot: „Šis piemineklis būs kā viens no Ikšķiles kultūrvides elementiem, viens no tūrisma objektiem, kur mēs varēsim skaidrot jaunajai paaudzei, ciemiņiem, viesiem no ārzemēm, kādā veidā ir veidojusies Ikšķiles vēsture un visa Latvijas vēsture kopumā.”

Sv. Meinards turpina savu uzsākto misiju Dieva valstības sludināšanā. Šis skaistais tēls ceļa malā ticīgam vai neticīgam uzjundī domas: „Kas ir šis granītā kaltais pazemīgais vīrs ar krustu rokās?” Te nu ir redzams iemesls, lai sāktu izzināt savas kristīgās vēstures saknes.