Iesvētīts pamatakmens bīskapa Svētā Meinarda piemineklim

20.07.2010, „Ogres Vēstis Visiem”, Anna Liepniece

Baltijas tautu kristības šūpulī Ikšķilē iesvētīts pamatakmens Latvijas apustuļa Svētā Meinarda – pirmā Ikšķiles un Līvzemes bīskapa – piemineklim. Ceturtdien, 2010.gada 15.jūlijā, pieminekļa pamatos iemūrēja kapsulu ar vēstījumu nākamajām paaudzēm. Pieminekļa pamatos ielikta kapsula ar šādu tekstu:

„Vissvētās Trīsvienības godam mūsu Kunga 2010.gadā, Romas pāvesta Benedikta XVI pontifi kāta piektajā gadā, Rīgas arhibīskapa metropolīta Jāņa kardināla Pujata bīskapa kalpošanas deviņpadsmitajā gadā, Baltijas tautu kristības šūpulī Ikšķilē iesvētīts pamatakmens Latvijas apustuļa Svētā Meinarda, pirmā Ikšķiles un Līvzemes bīskapa, piemineklim, kas tapis, pateicoties labdara Jura Savicka un tēlnieka Viktora Suškēviča pūlēm.”

Vēstījumu parakstījuši Ikšķiles Romas katoļu draudzes prāvests Konstantīns Bojārs un Ikšķiles Romas katoļu draudzes priekšnieks Alberts Oborenko.

Svētā Meinarda skulptūra kopā ar granīta postamentu būs patiesi iespaidīga – tās augstums sasniegs 7,5 metrus. Skaidrs, ka tik monumentālam darbam svarīga ir piesaiste videi.

„Šis variants ir pieņemams, lai gan lielu skulptūru izvietošana Latvijas mērogā ir sarežģīts process,” atzina tēlnieks Viktors Suškēvičs, uzsverot, ka radīt Svētā Meinarda skulptūru bijusi liela atbildība, jo Ulmaņlaikā, kā zināms, Latvija bijusi tēlniecības lielvalsts ar spēcīgām tēlniecības tradīcijām. Dabiski, ka mākslinieks ar tām nevarēja nerēķināties. Kompozīcijas pamatā ir krusts, kuru bīskapa tērpā, tuvu pieglaudis sirdij, nes svētais Meinards, tādējādi simbolizējot Jēzus Kristus mīlestību. Šāds svētā Meinarda attēlojums – bez varas simbola, bīskapa zižļa – sakrālajā mākslā ir jaunums. Taču tēlnieka māksliniecisko redzējumu atbalstīja V. Em. Jānis kardināls Pujats, tādējādi apliecinot savas vispusīgās zināšanas ne tikai teoloģijā, vēsturē, bet arī mākslā. Tā ir garīgā vertikāle, pēc kuras mums tiekties, sevi pilnveidojot, vēršot labāku.

„Skulptūras pamatā ir viduslaiku estētika, kas izpaužas, piemēram, tērpa drapējumā un ir labi pazīstama pasaulē. Tāpēc, teiksim, ja šeit atbrauks japānis, kas neko pat nezinās par kristietību, ieraugot šo skulptūru, viņš tomēr sapratīs, ka tajā ir attēlota liela garīga personība, kas nāk no viduslaikiem,” pastāstīja Viktors Suškēvičs.

Sākotnēji problēmātisks šķita pieminekļa novietojums sakrālajā laukumā, kurā jau ir Baltais krusts. Perspektīvas trūkumu, jo vieta ir neliela, koku ieskauta, izdevies veiksmīgi atrisināt, skulptūru pavēršot ar skatu uz Rīgas – Daugavpils maģistrāles pusi. Diennakts tumšajā laikā piemineklis būs spoži izgaismots.

Celtniecības darbus veic SIA „Remtals Būve”, kas šonedēļ sāks granīta postamenta un pakāpienu montāžu. Valdes priekšsēdētājs Haralds Rembergs jo sevišķi uzsvēra labo sadarbību ar Ikšķiles novada domi, kas finansē postamenta izbūves un laukuma labiekārtošanas darbus.

Neapšaubāmi, piemineklis Latvijas pirmajam apustulim bīskapam svētajam Meinardam iezīmēs pilsētas centru, ko, jādomā, novērtēs ne tikai ikšķilieši, bet arī tuvi un tāli viesi.