Ikšķile šodien

Ikšķile atrodas Daugavas labajā krastā tikai 28 km attālumā no Rīgas centra.

Uz salas, kas izveidojusies hidroelektrostacijas dambja būves rezultātā, atrodas pirmās mūra baznīcas – katedrāles drupas, ko bīskaps Meinards veltīja Vissvētākajai Jaunavai Marijai un kuru pēc viņa iniciatīvas uzcēla Gotlandes (šodien Zviedrijas sastāvdaļa) salas mūrnieki. Katedrāle un tai līdzās esošā mazā pils, no kuras šodien saglabājušās tikai drupas, bija pirmā mūra celtne Baltijas valstīs. Ikšķiles novads ir viens no mazākajiem Latvijā – tā kopējā platība ir 129 kvadrātkilometri. Šodien Ikšķile kalpo par mājvietu aptuveni 9300 iedzīvotājiem. Ikšķiles novadā ir divas skolas – Ikšķiles vidusskola, kurā mācās vairāk nekā 600 skolēnu, un Tīnūžu pamatskola, kurā mācās 170 skolēni. Ikšķile var lepoties arī ar vienu no lielākajiem bērnudārziem valstī, kas nodrošina vietu 400 bērniem. Jau kopš reformācijas laikiem Ikšķilē aktīvi darbojas luterāņu draudze, bet Romas katoļu draudze ir atjaunota 1998. gada 4. oktobrī. Laika gaitā Ikšķile ir veidojusies un attīstījusies, un 2010.gadā plaši svinēja savu 825 gadu jubileju.