Ikšķilē iedzīvināta svētā Meinarda piemiņa

Ar vairāku gadu neatlaidīgu darbu Ikšķilē ir iedzīvināta svētā Meinarda piemiņa. Atjaunota un 2000.gadā atklāta Svētā Meinarda sala, kas ir kristietības aizsākumu vieta Latvijas teritorijā.Meinarda kā misionāra un Evaņģēlija sludinātāja ierašanās, vēlāk Ikšķiles bīskapijas tapšana 1188.gadā ir pamatu pamats vēlākajai Livonijas un Latvijas tapšanai. Ja 12.gadsimtā šajā teritorijā nebūtu ieradies svētais Meinards, iespējams, mēs šodien neatzīmētu Lāčplēša dienu un 18. novembri, nesvinētu valsts pastāvēšanas un atjaunošanas jubilejas. Ielūkojoties dziļākā vēsturē, mēs redzam, kur meklējami aizsākumi mūsu Latvijai, kurai šogad svinam 93. dzimšanas dienu. Ja nebūtu svētā Meinarda, iespējams, mēs šodien neraudzītos uz Brīvības pieminekli Rīgā, kur, atdodot godu Tēvijai, stāv
goda sardze un pieminekļa pakāji ik dienas rotā krāšņa ziedu sega.

Svētā Meinarda piemineklis turpmākajām mūsu tautas paaudzēm liecinās un sniegs pareizu izpratni un skaidrojumu par mūsu Latvijas valsts izveidošanas aizsākumiem. Ceru, ka visi šie centieni un ieguldītie darbi palīdzēs liecināt par Latvijas dzimšanu jau senajā mūsu senču pagātnē.

Ar cerību un cieņu,

Konstantīns Bojārs,
Ikšķiles Sv. Meinarda Romas katoļu draudzes prāvests