Emausas tālruņa līnija

 

Aicinājums

Dieva nams  – īpaša lūgšanu vieta, kurā dzīvo pats Jēzus Kristus – Dieva Dēls Vissvētākajā Sakramentā. Baznīcu durvīm jābūt atvērtām visu dienu un pat naktī, lai pie uzstādīta Vissvētākā Sakramenta ikviens, kurš vēlas būt glābts no jebkuras fiziskās slimības, dažāda veida vīrusiem, īpaši no garīgās dzīves grēku vīrusiem, lūgtu Dievu: „Dievs, apžēlojies par mums savā lielajā žēlsirdībā, jo mēs visi esam grēcīgi!” Jānāk uz Dievanamu meditēt, klusi lūgties vai skaļi dziedāt. Nav jārunā tikai par roku mazgāšanu, bet jāmazgā sirdsapziņa – jāattīrās no garīgās netīrības: nešķīstības, netaisnības, naida starp cilvēkiem un tautām.

Ko nozīmē slēgt Dievnamus? Pagriezt muguru Jēzum Kristum Vissvētākajā Sakramentā, atteikties no Dievmātes godināšanas, to skaidri liecina Rietumu lielvalstis, kuras jau tagad, vēl minimāli, sāk saņemt Dieva sodu.

Latvija! Nelielā ticīgo saime, apmeklēsim savus Dievnamus un pie Vissvētākā Sakramenta, pie Dievmātes lūgsimies, lai Dievs ikvienu sargā no garīgā “vīrusa”, jebkura grēka, kā arī no fiziskām ciešanām, kuras patiesībā ikvienam sagādā tikai svētību!

Rūpēsimies par dvēseles veselību! Nepieļausim Dievnamu slēgšanas! Nav bijis pasaulē varas, kura tik vienkārši liktu atteikties no ticības Dievam.

Lai Svētais Gars apgaismo visus garīdzniekus!

 

Ogres Svētā Meinarda Romas katoļu draudzes priesteri:
pr.Konstantīns Bojārs, pr. Ivars Babris, pr. Juris Zarāns.

 

Ogrē 2020. gada 19. martā (Svētā Jāzepa Svētkos)

 

Dievkalpojumu kārtība Gavēņa laikā Ikšķiles Svētā Meinarda katoļu baznīcā 2020. gadā

  1. februāris – Pelnu trešdiena, Lielā Gavēņa sākums.

 

12:00 – Svētā Mise, pelnu svētīšana – stingrais gavēnis.
Pelni tiek kaisīti uz galvas grēku nožēlas un gandarīšanas garā, atgādinot, ka esi puteklis un par putekļiem pārvērtīsies.

 

Trešdienās:    11:00 – Krustaceļš

                          12:00 – Svētā Mise

 

Svētdienās:    11:00 – Krustaceļš

                          12:00 – Svētā Mise

 

 

 

Uzziņas: prāvests K. Bojārs – mob.tālr. 26551206, 65022458

Priesteri: I. Babris – 26475613, J. Zarāns – 28616526

 

Dievkalpojumu kārtība Gavēņa laikā Ogres Svētā Meinarda katoļu baznīcā 2020. gadā

  1. februāris – Pelnu trešdiena, Lielā Gavēņa sākums.

 

8:00   –  Svētā Mise, pelnu svētīšana – stingrais gavēnis.

10:00 –  Svētā Mise

18:00 –  Svētā Mise
Pelni tiek kaisīti uz galvas grēku nožēlas un gandarīšanas garā, atgādinot,

ka esi puteklis un par putekļiem pārvērtīsies.

 

Svētdienās:    9:00 – Rožukronis

                          10:00 – Svētā Mise, Rūgtās asaras

                          16:30 – Svētā Mise krievu/poļu val.

                          17:00 – Adorācija

                          18:00 – Svētā Mise

 

Darbadienās: 7:00 – Rožukronis

                          8:00 – Svētā Mise

                          17:00 – Adorācija

                          18:00 – Svētā Mise

 

Trešdienās, piektdienās, sestdienās:

                          8:00 – Svētā Mise

                          17:00 – Krustaceļš

                          18:00 – Svētā Mise

 

 

Uzziņas: prāvests K. Bojārs – mob.tālr. 26551206, 65022458

Priesteri: I. Babris – 26475613, J. Zarāns – 28616526

 

Žēlsirdības vakars 7. martā

 

11. februāris – Vispasaules slimnieku diena

10:00 Svētā Mise, vadīs pr. Joans Paulauskis no Odesas.

Svētība slimniekiem, būs iesēja saņemt slimnieku sakramentu.

Pēc Mises lūgšanas un aizlūgumi par fizisko un garīgo dziedināšanu.

 

Prāvestam Konstantīnam Bojāram 87!

29.augustā mūsu draudzes prāvestam Konstantīnam Bojāram tika svinēta 87.dzimšanas diena!
Rīts sākās ar dievkalpojumu, kuru vadīja pats gaviļnieks un priesteris Juris Zarāns.

Apsveikt cienījamo prāvestu ieradās Ikšķiles novada domes priekšsēdētājs Indulis Trapiņš, Valentīns Špēlis, Ogres novada domes priekšsēdētājs Egils Helmanis, kā arī draudzes cilvēki un uzticamie kalpotāji!

Novēlam prāvestam vēl ilgus gadus kalpot mūsu draudzē! Dieva svētību, veselību un izturību!!!

 

 

Žēlsirdības vakars 6. septembrī

No Jēzus Sirds izplūst nebeidzamas Žēlsirdību straumes ik dienas, ik brīdi…
Bet ir kādas reizes, kad varam kopīgi tās piedzīvot vēl stiprāk un aicināt arī mūsu apkārtējos nākt un veldzēties tajā.

Jau otrais Žēlsirdības vakars mūsu draudzē ielūdz it visus, kuri vēlas piedzīvot īpašo Dieva žēlsirdību, atnest visas savas pateicības un arī raizes pie Kunga kājām, adorēt Viņu un arī izlīgt – būs pieejams priesteris gan vienkāršai sarunai tiem, kas nav katoļi, gan Izlīgšanas Sakramentam.

6. septembrī pēc Tridentes Svētās Mises.

Pēc Žēlsirdības vakara visi aicināti baznīcas pagrabstāvā uz kopīgu agapi (līdzi paņemot cienastu).

 

Iknedēļas dievkalpojumi Ikšķilē

Pirmdien – Sestdien plkst. 7.00 Baskāju Karmela māsu ordeņa klosterī “Marija, Pestītāja Māte!”

Svētdien plkst. 12.00 Ikšķiles Svētā Meinarda Romas katoļu baznīcā

 

Slavēšanas vakars

 

Aicinājums, uz jaunā priestera, Dzintara Kļavas, pirmo Sv. Misi

 

Kristus augšāmcelšanās svētki

 

Gavēņa laiks

20190321 161935 (1)

 

“Priecājieties un līksmojiet, jo jūsu alga debesīs ir liela!” (Lk.6,23) Ogres katoļu draudzē viesis katoļu priesteris Saimons Gudime no Indijas-Deli.

 

Viņa Ekselences Arhibīskapa Zbigņeva Stankēviča vizīte Ogrē

Pirmo reizi Ogres Sv. Meinarda Romas katoļu draudzi šā gada 3. februārī apmeklēja Viņa Ekselence Arhibīskaps Zbigņevs Stankēvičs, vadot Sv. Misi (svinīgo Dievkalpojumu).

« 1 gada 2 »
 

Lūgums atbalstīt dievnama būvniecību

Ikšķiles jaunais dievnams pēc ārējā izskata jau ir uzcelts. Sagādāts baznīcas zvans, arī īpaši pozitīvi vērtēti trīs baroka stilā veidoti altāri. Darāmā vēl daudz. Baznīcai vajadzīgs tornis, svarīgi jau šogad sakārtot gāzes apkures sistēmu. Vēl jāveic daudzi iekšējie attiecīgu telpu labiekārtošanas darbi.

Ļoti lūdzu ikvienu Ikšķiles novada iedzīvotāju atbalstīt arī jaunās tradicionālās baznīcas celtniecības darbus vēsturiskajā Ikšķiles pilsētā, kurā tika uzcelta pirmā mūra baznīca. Vēlot ikvienam ziedotājam garīgo, fizisko veselību un labklājību.

Ar cieņu cerībā uz atbalstu. Ikšķiles Sv.Meinarda katoļu draudzes prāvests Konstantīns Bojārs.

Tālr. 26551206, 65022458

2018 gada 8. septembrī.

 

IESVĒTA TOPOŠĀS IKŠĶILES ROMAS KATOĻU BAZNĪCAS ZVANU (VIDEO)

17.maijā pie topošās Ikšķiles sv.Meinarda Romas katoļu baznīcas iesvētīts 1200 kilogramus smags zvans.

Atvērt > 

 

Ikšķilē iesvētīs jaunuzceltās Svētā Meinarda katoļu baznīcas zvanu

 

Rīgas arhidiecēzes draudzēs regulāri maina kalpojošos priesterus

Arī Ogrē Ikšķiles svētā Meinarda Romas katoļu draudzē Karmela ordeņa klosterī priesteris Andrejs Trapučka svētdienās, svētku dienās un darba dienās Svētās Mises turpmāk nevadīs, bet biežāk kalpos Ogrē un citās Ogres draudzēs.

Prāvests Konstantīns Bojārs

 

sv.Meinarda svetki 2016