Sv. Mises un dievkalpojumi


8.XII.2022.,  ceturtdiena

 • VISSV. J. MARIJAS BEZVAINĪGĀS IEŅEMŠANAS lieli svētki (obligātās svinībās)
 • 2002 – pr. Modra Lāča ordinācijas par priesteri gadadiena (šogad XX gadu jubileja!)
 • 2015 – FM viļņos sāka skanēt “Radio Marija Latvija”
  • 08:00 – Sv. Mise (pr. Pāvils) par antoniāņu klostermāsām un jautājumu par viņu kalpošanu Lodzas vientuļo māšu mājā kontekstu – lai nāk Svētais Gars (1/9)
  • 10:00 – Sv. Mise (pr. Pāvils) par pr. Modri
  • 17:00 – Draudzes Rožukronis ar dziesmām
  • 18:00 – Sv. Mise (pr. Modris) par Dieva tautu (par draudzi)
  • 19:00 – Svinēšana ar pr. Modri (viņa priesterības XX gadu jubileja)

9.XII.2022., piektdiena

 • sv. Jāņa Didakija Kuatlatoatzina piemiņas diena
  • 08:00 – Sv. Mise (pr. Modris) par Andreju
  • 18:00 – Sv. Mise (pr. Modris) par antoniāņu klostermāsām un jautājumu par viņu kalpošanu Lodzas vientuļo māšu mājā kontekstu – lai nāk Svētais Gars (2/9)

10.XII.2022., sestdiena

 • Vissv. Jaunavas Marijas, Loreto Dievmātes piemiņas diena
  • 08:00 – Sv. Mise (pr. Modris) par mirušo Gintu (bēres bija 10.XI)
  • 10:00 – Kristības (pr. Modris)
  • 18:00 – Sv. Mise (pr. Modris) par antoniāņu klostermāsām un jautājumu par viņu kalpošanu Lodzas vientuļo māšu mājā kontekstu – lai nāk Svētais Gars (3/9)

11.XII.2022., SVĒTDIENA

 • Adventa III svētdiena
 • sv. Damāzija I, pāvesta, piemiņas diena
  • 10:00 – Sv. Mise (pr. Pāvils) par Dieva tautu (par draudzi)
  • 15:00 – Sv. Mise Ķegumā (pr. Modris) par Ritu – par viņas veselību
  • 18:00 – Sv. Mise (pr. Modris) par antoniāņu klostermāsām un jautājumu par viņu kalpošanu Lodzas vientuļo māšu mājā kontekstu – lai nāk Svētais Gars (4/9)

12.XII.2022., pirmdiena

 • V. J. Marijas no Gvadelupes piemiņas diena
  • 08:00 – Sv. Mise (pr. Modris) – par mirušo VALENTIJU
  • 18:00 – Sv. Mise (pr. Modris) par antoniāņu klostermāsām un jautājumu par viņu kalpošanu Lodzas vientuļo māšu mājā kontekstu – lai nāk Svētais Gars (5/9)

13.XII.2022., otrdiena

 • sv. Lūcijas, jaunavas un mocekles piemiņas diena
 • Viņa Svētībai pāvestam Franciskam ordinācijas gadadiena (ord. 13.12.1969.)
  • 08:00 – Sv. Mise (pr. Pāvils) – par mirušo Aldi
  • 17:00 – Vissvētākā Sakramenta adorācija (klusumā)
  • 18:00 – Sv. Mise (pr. ………..) par antoniāņu klostermāsām un jautājumu par viņu kalpošanu Lodzas vientuļo māšu mājā kontekstu – lai nāk Svētais Gars (6/9)
  • 19:00 – Draudzes Bībeles stunda

14.XII.2022., trešdiena

 • sv. Jāņa no Krusta piemiņas diena
  • 08:00 – Sv. Mise (pr. ………..) par antoniāņu klostermāsām un jautājumu par viņu kalpošanu Lodzas vientuļo māšu mājā kontekstu – lai nāk Svētais Gars (7/9)
  • 18:00 – Sv. Mise (pr. …………….) par Izabelu (no Polijas)

15.XII.2022., ceturtdiena

  • 08:00 – Sv. Mise (pr. ………..) par antoniāņu klostermāsām un jautājumu par viņu kalpošanu Lodzas vientuļo māšu mājā kontekstu – lai nāk Svētais Gars (8/9)
  • 17:00 – Draudzes Rožukronis ar dziesmām
  • 18:00 – Sv. Mise (pr. …………..) Svētā Gara godam

16.XII.2022., piektdiena

 • Sākas NOVENNA BĒRNIŅAM JĒZUM, SAGAIDOT VIŅA PIEDZIMŠANAS SVĒTKUS
  • 08:00 – Sv. Mise (pr. ………..) par antoniāņu klostermāsām un jautājumu par viņu kalpošanu Lodzas vientuļo māšu mājā kontekstu – lai nāk Svētais Gars (9/9)
  • 18:00 – Sv. Mise (pr. ……………) par Kārli un Kristīni
  • 19:00 – ??? Lūgšana ar mūziku Ogres baznīcā

17.XII.2022., sestdiena

Adventa laikā, Kristus Dzimšanas svētku tuvumā, tas ir sākot ar 17.decembri, Baznīca savā liturģijā lūdzas ar īpašām, tā sauktām lielajām “O!” (→ “Ak!”) antifonām, kuras ir kā lielais izslāpušās cilvēces sauciens, lai atnāktu pie mums Pestītājs. Tās atskan gan Breviārā gan Svētās Mises laikā kā pants pirms Evaņģēlija. Visticamāk tās tapa V. gadsimtā. Tajās ir paslēpts īpašs dialogs starp Baznīcu un Dievu. Proti, Jēzus vārdi, kuri tur atskan latiņu valoda (SAPIENTIA, ADONAI, RADIX, CLAVIS, ORIENS, REX, EMMANUEL) dod sekojošus pirmos burtus S + A +R + C + O + R + E. No tiem burtiem izveidotus latiņu valodas vārdus var lasīt no gala un it kā sadzirdēt Dieva atbildi uz šo Baznīcas saucienu Adventa: “ERO CRAS“, ka tulkojumā ir “BŪŠU RĪT“!  

 • Adventa “O” antifona 17.decembrim skan sekojoši:
 • O Sapientia, quae ex ore Altissimi prodiisti, attingens a fine usque ad finem fortiter, suaviterque disponens omnia: veni ad docendum nos viam prudentiae.
 • Nāc, Visaugstā Gudrība, kas izkārto visu ar spēku un maigumu, nāc, māci mūs staigāt godprātības ceļu.
  • 08:00 – Sv. Mise (pr. ………………..) – par mirušo priesteri no Ļubļinas diecēzes (4/20)
  • 18:00 – Sv. Mise (pr. ………..) par dvēselēm šķīstītavā

18.XII.2022., SVĒTDIENA – Adventa IV svētdiena

 • Adventa “O” antifona 18.decembrim skan sekojoši:
 • O Adonai, et dux domus Israel, qui Moysi in igne flammae rubi apparuisti, et ei in Sina legem dedisti: veni ad redimendum nos in brachio extento.
 • Nāc, Izraēļa nama Valdniek, kas Mozum devi Likumu Sinaja kalnā, nāc un atpestī mūs ar savu vareno roku.
  • 10:00 – Sv. Mise (pr. ………..) par Dieva tautu (par draudzi)
  • 18:00 – Sv. Mise (pr. ………..) par Janinu – par veselību un vajadzīgām žēlastībām

19.XII.2022., pirmdiena

 • Adventa “O” antifona 19.decembrim skan sekojoši:
 • O Radix Jesse, qui stas in signum populorum, super quem continebunt reges os suum, quem gentes deprecabuntur: veni ad liberandum nos, iam noli tardare.
 • Nāc, Jesses atvase, kas esi par karogu tautām, nāc mūs atbrīvot, vairs nekavējies.
  • 08:00 – Sv. Mise (pr. ………………..) – par mirušo priesteri no Ļubļinas diecēzes (5/20)
  • 18:00 – Sv. Mise (pr. ………..) par mirušo Diānu (Žanetes māsu)

20.XII.2022., otrdiena

 • Adventa “O” antifona 20.decembrim skan sekojoši:
 • O Clavis David, et sceptrum domus Israel, qui aperis, et nemo claudit, claudis, et nemo aperuit: veni, et educ vinctum de domo carceris, sedentem in tenebris, et umbra mortis.
 • Nāc, tu Dāvida nama atslēga, kas atver durvis uz mūžības valstību, nāc un izved no cietuma tos, kas mīt tumsā.
  • 08:00 – Sv. Mise (pr. Pāvils) par mirušo priesteri no Ļubļinas diecēzes (6/20)
  • 17:00 – Vissvētākā Sakramenta adorācija (klusumā)
  • 18:00 – Sv. Mise (pr. ………..) par mirušajiem, kas bija apglabāti šajā laikā
  • 19:00 – Draudzes Bībeles stunda

21.XII.2022., trešdiena

 • Adventa “O” antifona 21.decembrim skan sekojoši:
 • O Clavis David, et sceptrum domus Israel, qui aperis, et nemo claudit, claudis, et nemo aperuit: veni, et educ vinctum de domo carceris, sedentem in tenebris, et umbra mortis.
  Nāc, tu Dāvida nama atslēga, kas atver durvis uz mūžības valstību, nāc un izved no cietuma tos, kas mīt tumsā.
 • sv. Pētera Kanīzija, priestera un Baznīcas doktora piemiņas diena
  • 08:00 – Sv. Mise (pr. …………) par mirušo priesteri no Ļubļinas diecēzes (7/20)
  • 18:00 – Sv. Mise (pr. ………..) par mirušo Aivaru
  • 19:00 – Draudzes lūgšanu grupa

22.XII.2022., ceturtdiena

 • Adventa “O” antifona 22.decembrim skan sekojoši:
 • O Rex Gentium, et desideratus earum, lapisque angularis, qui facis utraque unum: veni, et salva hominem, quem de limo formasti.
 • Nāc, tautu karali un Baznīcas stūrakmen, nāc un atpestī cilvēku, ko esi veidojis no zemes. 
  • 08:00 – Sv. Mise (pr. Modris) par Kristīni un Kārli
  • 18:00 – Sv. Mise (pr. Modris) par mirušo priesteri no Ļubļinas diecēzes (8/20)

23.XII.2022., piektdiena

 • Adventa “O” antifona 23.decembrim skan sekojoši:
 • O Emmanuel, Rex et legifer noster, expectatio gentium, et Salvator earum: veni ad salvandum nos, Domine, Deus noster.
 • Nāc, Emanuēl, tu mūsu karali un likumdevēj, nāc un atpestī mūs, Kungs un Dievs. 
 • sv. Jāņa no Kantas, priestera piemiņas diena
  • 08:00 – Sv. Mise (pr. …………) par mirušo priesteri no Ļubļinas diecēzes (9/20)
  • 17:00 – Draudzes Rožukronis ar dziesmām
  • 18:00 – Sv. Mise (pr. ………..) par mirušo Antonu (no bērēm, kas bija 26.XI.)

24.XII.2022., sestdiena

 • MŪSU KUNGA JĒZUS KRISTUS DZIMŠANAS SVĒTKU VIGILIJA
 • 24. un 25.XII. visās sv. Misēs, recitējot “Es ticu…” simbolu, uz vārdiem “…iemiesojies caur Svēto Garu un tapis cilvēks…” loka ceļus
 • Šodien gavēnis un atturība no gaļas ēdieniem nav saistoši
  • 17:00 – Sv. Mise (pr. …….) par Katrīnu – par katru vajadzīgu Dieva žēlastību
  • 19:00 – Sv. Mise (pr. ………..) par Veltu – par katru vajadzīgu Dieva žēlastību

25.XII.2022., SVĒTDIENA

 • MŪSU KUNGA JĒZUS KRISTUS DZIMŠANAS LIELI SVĒTKI
 • 24. un 25.XII. visās sv. Misēs, recitējot “Es ticu…” simbolu, uz vārdiem “…iemiesojies caur Svēto Garu un tapis cilvēks…” loka ceļus
 • Šodien tiek vākti ziedojumi Rīgas arhidiecēzes kūrijas vajadzībām
  • 10:00 – Sv. Mise (pr. ………..) par Dieva tautu
  • 15:00 – Sv. Mise Ķegumā (pr. …………..) par Mačusku dz. mirušajiem
  • 18:00 – Sv. Mise (pr. ………..) par pr. Modri (sakarā ar viņa priesterības XX gadu jubileju)

26.XII.2022., pirmdiena 

 • SV. STEFANA, PIRMĀ BAZNĪCAS MOCEKĻA SVĒTKI
 • Auzu svētīšana svētā Stefana, diakona un mocekļa, svētku dienā
  • 08:00 – Sv. Mise (pr. …………) par mirušo priesteri no Ļubļinas diecēzes (10/20)
  • 18:00 – Sv. Mise (pr. Modris) par Dāvidu, Agnesi, Inesi, Sarmīti un Zinaīdu

27.XII.2022., otrdiena

 • SV. APUSTUĻA UN EVAŅĢĒLISTA JĀŅA SVĒTKI
 • Šodien svēta sauso vīnu un sulas
  • 08:00 – Sv. Mise (pr. …………) par mirušo priesteri no Ļubļinas diecēzes (11/20)
  • 17:00 – Vissvētākā Sakramenta adorācija (klusumā)
  • 18:00 – Sv. Mise (pr. ………..) par mirušajiem vecākiem: Anna, Alberts, Antons Zoļa
  • 19:00 – Draudzes Bībeles stunda

28.XII.2022., trešdiena

 • SV. NEVAINĪGO BĒRNIŅU, MOCEKĻU, svētki
 • Bērnu svētīšana svēto nevainīgo bērnu-mocekļu svētkos
  • 08:00 – Sv. Mise (pr. …………) par mirušo priesteri no Ļubļinas diecēzes (12/20)
  • 18:00 – Sv. Mise (pr. ………..) par mirušo Jāni (nodoms pēc bērēm, kas bija 5.XI.)

29.XII.2022., ceturtdiena

 • sv. Toma Beketa, bīskapa un mocekļa piemiņas diena
  • 08:00 – Sv. Mise (pr. …………) par mirušo priesteri no Ļubļinas diecēzes (13/20)
  • 18:00 – Sv. Mise (pr. ………..) par mirušajiem: Nikolajs, Matilde, Stefans, Stefānija, Pēteris, Francis

30.XII.2022., piektdiena

 • SV. ĢIMENES – JĒZUS, MARIJAS UN JĀZEPA svētki
 • Svētība ģimenēm Svētās Ģimenes svētkos
 • Šodien atļauts lietot gaļas ēdienus 
  • 08:00 – Sv. Mise (pr. …………) par mirušo priesteri no Ļubļinas diecēzes (14/20)
  • 18:00 – Sv. Mise (pr. ………..) par mirušajiem: Margita un viņas dēls Juris

31.XII.2022., sestdiena

 • Var saņemt pilnas atlaidas par himnas “Dievs, mēs Tevi slavējam…” (“Te Deum laudamus…”) dievbijīgu nodziedāšanu vai recitēšanu
 • sv. Silvestra I, pāvesta piemiņas diena
  • 08:00 – Sv. Mise (pr. …………) par mirušo priesteri no Ļubļinas diecēzes (15/20)
  • 18:00 – Sv. Mise (pr. ………..) par ……………..

♥ JAUNAIS GADS ♥


1.I.2022., SVĒTDIENA

 • VISSV. JAUNAVAS MARIJAS – DIEVA MĀTES LIELI SVĒTKI (obligātās svinības)
 • Var saņemt pilnas atlaidas par himnas “Nāc, Svētais Gars…” (“Veni Creator Spiritus…”) dziedāšanu vai recitēšanu
 • Jaunā gada sākums – mieram veltīta diena.
 • Kristus dzimšanas svētku oktāvas noslēgums
 • Mēneša pirmā svētdiena
  • 09:00 – Vissvētākā Sakramenta adorācija
  • 10:00 – Sv. Mise (pr. ………..) par ……………..
  • 18:00 – Sv. Mise (pr. ………..) par mirušajiem: Donāts, Martā, ģimene

2.I.2023., pirmdiena

 • Pēc Kompletorija noslēdzas Ziemassvētku laiks
 • sv. Bazilija Lielā un sv. Gregora no Naziansas, bīskapu un Baznīcas doktoru, piemiņas diena
  • 08:00 – Sv. Mise (pr. ………..) Svētā Gara godam
  • 18:00 – Sv. Mise (pr. ………..) par mirušo Jāni

3.I.2023., otrdiena

 • Vissvētā Jēzus Vārda piemiņas diena
  • 08:00 – Sv. Mise (pr. …………) par mirušo priesteri no Ļubļinas diecēzes (16/20)
  • 17:00 – Vissvētākā Sakramenta adorācija (klusumā)
  • 18:00 – Sv. Mise (pr. ………..) par mirušo Jadvigu
  • 19:00 – Draudzes Bībeles stunda

4.I.2023., trešdiena 

  • 08:00 – Sv. Mise (pr. …………) par mirušo priesteri no Ļubļinas diecēzes (17/20)
  • 18:00 – Sv. Mise (pr. ………..) par mirušo: Česlavs

5.I.2023., ceturtdiena

 • Mēneša pirmā ceturtdiena
  • 08:00 – Sv. Mise (pr. …………) par mirušo priesteri no Ļubļinas diecēzes (18/20)
  • 18:00 – Sv. Mise (pr. ………..) par Regīnu – pateicība

6.I.2023., piektdiena

 • KUNGA PARĀDĪŠANĀS (EPIFĀNIJAS) lieli svētki (obligātās svinības)
 • Šodien svēta krītu, vīraku un cēlmetālus
 • Mēneša pirmā piektdiena
 • Šodien atturība no gaļas ēdieniem nav saistoša
  • 07:00 – Euharistiskā adorācija
  • 08:00 – Sv. Mise (pr. Modris) par mirušo priesteri no Ļubļinas diecēzes (19/20)
  • 10:00 – Sv. Mise (pr. ……….) par Dieva tautu (par draudzi)
  • 18:00 – Sv. Mise (pr. Pāvils) par Svetlanu un Vladimiru

7.I.2023., sestdiena

 • sv. Raimonda no Penafortas, priestera, piemiņas diena
 • Mēneša pirmā sestdiena
 • TRĪS ĶĒNIŅU GĀJIENS OGRĒ
  • 08:00 – Sv. Mise (pr. …………) par mirušo priesteri no Ļubļinas diecēzes (20/20)
  • 18:00 – Sv. Mise (pr. ………..) par ……………..

8.I.2023., SVĒTDIENA 

 • KUNGA KRISTĪŠANAS svētki
 • Pēc Kompletorija noslēdzas Ziemassvētku laikposms
  • 10:00 – Sv. Mise (pr. ………..) par ……………..
  • 15:00 – Sv. Mise Ķegumā (pr. ……….) par …….
  • 18:00 – Sv. Mise (pr. ………..) par ……………..

9.I.2023., pirmdiena

  • 08:00 – Sv. Mise (pr. ………..) par Zinaīdu un dēlu Jāni
  • 18:00 – Sv. Mise (pr. ………..) par mirušo Terezu (pēc bērēm no 29.XI.2022.)

 

 

Vissvētākā Sakramenta Adorācija

Otrdienās plkst.17.00 pirms vakara Svētās Mises izmantosim iespēju, lai pavadītu Svēto Stundu Kunga klātbūtnē.

Foto: Josh Applegate, Unsplash
 

Labā Gana katehēze

 

Svētku kārtība augustā 2022

 

Lēdmanes draudzei 20 un baznīcai 15!

Lēdmanes draudze 25.jūnijā nosvinēja Lēdmanes draudzes 20 gadu un Dievnama iesvētīšanas 15 gadu jubileju.

Pirms divdesmit gadiem, pēc Ogres Sv.Meinarda Romas katoļu prāvesta Konstantīna Bojāra aicinājuma un ierosinājuma dibināt sava pagasta katoļu draudzi, 2002. gada 26. janvārī Lēdmanes Tautas namā sapulcējās lēdmanieši Monika Daugaviete, Teciana Seļava, Stase Bidzāne, Viktors un Anna Gaiduki, Aivars Priževoits, Zenta Dreiska, Palmīra Smalkā, Venta Kāršeniece, Inese Nereta un Inese Zaporožeca un izveidoja draudzes pirmo kodolu. Pēc pāris gadiem lēdmanietim Tālim Salam radās ideja celt Lēdmanē Dievnamu. Milzīgs paldies Tālim un viņa ģimenei, kā arī visiem pārējiem cilvēkiem, kuri ziedoja līdzekļus, materiālus un savu darbu baznīcas būvniecībā. Par to, kā tas notika, ir uzņemta dokumentāla filma “Liecības par Lēdmanes dievnamu”, kas arī jubilejas dienā tika parādīta svētku viesiem.

Saulainajā svētku pēcpusdienā Lēdmanes centrā pulcējās lieli un mazi viesi no Latvijas dažādām vietām, izstarojot savu prieku un laimes sajūtu par kopā būšanu un piedalīšanos Lēdmanes pirmajos Kristīgajos Dziesmu svētkos. Visu pasākuma laiku, līdz Sv.Misei un pēc tās, skanēja dziesmas Dieva godam, ko brīvā formā un kārtībā dziedāja slavētāji no Madonas, Rīgas, Siguldas, Kalnaskolas, Ilūkstes un citām Latvijas draudzēm. Ikviens varēja saņemt aizlūgumus un piedalīties dažādās aktivitātēs: izmēģināt veiklību loku šaušanā, sporta aktivitātēs un radošajā mākslas darbnīcā, cienāties ar draudzes un ciemiņu sarūpētiem našķiem, sulīgām zemenēm, auksto zupiņu un uz vietas ceptām gardām vafelēm. Baznīcas ārsienas rotāja Lielvārdes mākslas grupas gleznas un Lēdmanes bērnu pasteļu zīmējumu izstāde “Lēdmane naktī”. Baznīcas teritorija bija pušķota ar puķu kompozīcijām un ziedu paklāju ar Svētā gara simbolu-balodi, ko veidoja Marija ar draudzes māsām no Suntažiem, un izlikta LMMS Lēdmanes audzēkņu apgleznoto stikla trauku izstāde “Dabas akvārijs”.

Pasākuma kulminācijā notika Romas Katoļu baznīcas Rīgas arhibīskapa metropolīta Zbigņeva Stankeviča un Lēdmanes draudzes priestera Arņa Maziļevska vadītā Svētā Mise, ko muzikāli iekrāsoja Lēdmanes dāmu vokālais ansamblis “Stari”.

Pēc Sv.Mises svētku dalībnieki un viesi tika pacienāti ar gardām, siltām vakariņām un jubilejas īpašo torti. Katrs varēja paņemt līdzi suvenīru – draudzes locekles Ineses Zaporožecas īpaši apgleznoto akmentiņu kā Svētā gara simbolu.

/ Informācija un bildes no Lēdmanes draudzes /

 

Kapusvētki Ogres novada Katoļu draudzēs 2022. gadā

 

Sveicam jauno priesteri Jāni

Šodien sveicām jauno priesteri Jāni no Polijas, Verbum Dei kongregācijas, kurš turpmāk kalpos mūsu un Ikšķiles sv. Meinarda draudzē. Maija mēnesī priesteris būs sastopams svētdienās, bet no jūnija redzēsim viņu biežāk. Priesteris cītīgi mācās latviešu valodu. Citādi ar viņu var saprasties poļu, krievu un portugāļu valodās. Lai Dievs svētī jaunajā kalpošanā!

 

11. februāris – Vispasaules Slimnieku diena

 

Kristus piedzimšanas svētki un Jaungads Ogrē un Ikšķilē

 

Lūcijas un Vincenta 57. kāzu gadadienas Svētā Mise Ikšķiles klosterī

 

Prāvestam Konstantīnam Bojāram 89!

 

Foto: Žanna Oborenko

 

Sirsnīgi sveicam mūsu prāvestu dzimšanas dienā!

Šodien, 29. augustā, mūsu prāvests Konstantīns Bojārs atzīmē savu 89.dzimšanas dienu. Sirsnīgi sveicam un vēlam bagātīgu Dieva svētību jaunajā dzīves gadā!

Sveicienus pr.Konstantīnam sūta arī kardināls Jānis Pujats:

 

Augusta svētki 2021. gadā

 

Kapusvētki Ogres novadā 2021. gadā

 

Dievkalpojumu laiki Klusajā nedēļā un Lieldienās Ikšķilē

Dievkalpojumu kārtība Klusajā nedēļā un Lieldienu svētkos
Ikšķiles Svētā Meinarda katoļu baznīcā
2021.
gadā

28. marts – Palmu (Pūpolu) svētdiena

12:00  Svētā Mise – Palmu un pūpolu svētīšana

 

1. aprīlis – Lielā ceturtdiena

16:00  Svētā Mise – Kunga Pēdējo Vakariņu, Adorācija

 

2. aprīlis – Lielā piektdiena

14:00  Krustaceļš

15:00 Kunga ciešanu liturģija

 

3. aprīlis – Lielā sestdiena

19:00  Svētā Mise – Kunga Augšāmcelšanās vigīlija
Uguns un ūdens, un ēdienu svētīšana

 

4. aprīlis – Kunga Augšāmcelšanās svētki

12:00    Svētā Mise

 

5. aprīlis – Lieldienu otrā diena

12:00    Svētā Mise

 

Piezīme: Dārgie draudzes locekļi un ciemiņi! Draudzes dievnamā ir pietiekoši vietas (var sēdēt arī balkonos), lai, ievērojot distancēšanās noteikumus šim laikam, Dieva paspārnē atrastu glābiņu katrs ticīgais un lai katoļi varētu izpildīt savu ticības pienākumu, svinot Lieldienu svētkus liturģiski reālā veidā! Esiet aicināti!

 

Uzziņas: prāvests K. Bojārs – mob.tālr. 26551206, 65022458

Priesteri: I. Babris – 26475613, J. Zarāns – 28616526

 

Dievkalpojumu laiki Klusajā nedēļā un Lieldienu svētkos Ogrē

Dievkalpojumu kārtība Klusajā nedēļā un Lieldienu svētkos
Ogres Svētā Meinarda katoļu baznīcā
2021.
gadā

28. marts – Palmu (Pūpolu) svētdiena

10:00  Svētā Mise – Palmu un pūpolu svētīšana

14:30   Svētā Mise Ķegumā

16:30   Svētā Mise krievu valodā

18:00  Svētā Mise

 

1. aprīlis – Lielā ceturtdiena

18:00  Svētā Mise – Kunga Pēdējo Vakariņu, Adorācija

 

2. aprīlis – Lielā piektdiena

16:00  Krustaceļš un turpinājumā Kunga ciešanu liturģija

 

3. aprīlis – Lielā sestdiena

18:00  Svētā Mise – Kunga Augšāmcelšanās vigīlija
Uguns un ūdens, un ēdienu svētīšana

 

4. aprīlis – Kunga Augšāmcelšanās svētki

8:00    Svētā Mise – Jēzus Kristus augšāmcelšanās procesija, himna „Te Deum”

10:00  Svētā Mise

18:00 Svētā Mise

 

5. aprīlis – Lieldienu otrā diena

8:00    Svētā Mise

10:00  Svētā Mise

18:00  Svētā Mise

 

Piezīme: Dārgie draudzes locekļi un ciemiņi! Ogres draudzes dievnamā ir pietiekoši vietas, lai, ievērojot distancēšanās noteikumus šim laikam, Dieva paspārnē atrastu glābiņu katrs ticīgais un lai katoļi varētu izpildīt savu ticības pienākumu, svinot Lieldienu svētkus liturģiski reālā veidā! Esiet aicināti!

 

Uzziņas: prāvests K. Bojārs – mob.tālr. 26551206, 65022458

Priesteri: I. Babris – 26475613, J. Zarāns – 28616526

 

Dievkalpojumu laiki 1. un 2. novembrī Ogrē un Ikšķilē

 

30. oktobrī Žēlsirdības vakars Ikšķiles Sv. Meinarda baznīcā

 

Oktobris – Rožukroņa mēnesis

 

Atskats uz Sv.Meinarda svētkiem Ikšķilē un Bīskapa Meinarda ielas plāksnes iesvētīšanu

Zemāk redzams Dzintras Dzenes raksts avīzē “Ogres vēstis visiem” par Svētā Meinarda svētkiem Ikšķilē š.g. augustā un par priecīgo notikumu – Bīskapa Meinarda ielas plāksnes iesvētīšanu, ko veica Rīgas arhidiecēzes palīgbīskaps Andris Kravalis.

[Spiest uz attēla, lai palielinātu un varētu izlasīt rakstu!]