Informācīja

svmei (2)

 

Kontemplatīvā Karmela klostera BAZNĪCAS IESVĒTĪŠANA 2011.gada 2.oktobrī plkst. 12.00

 

Suntažu dievnama iesvētīšana

 

No Suntažu katoļu draudzes dzīves

 

Māsas Letīcijas mūžīgie solījumi

 

Krusta iesvētīšana

 

Ikšķiles klostera un baznīcas pamatakmens iesvētīšana

 

Sv.Meinarda pieminekļa atklāšana 2010.gada 24.septembrī

 

Sv.Meinarda pieminekļa pamatu iesvētīšana 2010.gada 15.jūlijā

 

Ogres draudze laika griežos

 

Dievnama tapšana

Līdz ar baznīcas celtniecības iesākumu uzmanība tika pievērsta arī draudzes iekšējās, neredzamās dvēseļu baznīcas veidošanai un garīga rakstura pasākumiem.

Atvērt > 

 

Draudzes vēsture

Ogrē katoļu draudze ir pastāvējusi no 1935.gada. Dievkalpojumi notika bijušās policijas ēkas otrajā stāvā. tos vadīja priesteris Juris Pudāns (1909-1984) no Rīgas Sāpju Dievmātes baznīcas.

Atvērt > 

 

Meinarda sala 19.08.2008.

 

Meinarda sala 17.08.2008.

 

Klosteris 17.08.08.

 

Ikšķile šodien

Ikšķile atrodas Daugavas labajā krastā tikai 28 km attālumā no Rīgas centra.

Atvērt > 

 

Svētais Meinards (ap 1130 – 1196)

Svētais Meinards bija pirmais baltu cilšu apustulis, pirmais Baznīcas organizācijas veidotājs Baltijas reģionā, ko vēlāk sāka saukt par Livoniju.

Atvērt > 

 

Priestera komentārs

 Ikviena ticīgā cilvēka dzīvē ir kāda persona, kas viņu ir iepazīstinājusi ar Dievu, tāpat arī katrai tautai ir kāds apustulis – misionārs, kurš šo tautu ir kristianizējis.

Atvērt > 

 

Svētā Meinarda kults

Sv.Meinarda loma mūsu tautai ir bijusi nozīmīga visos laikos daudzu gadu simtu garumā – par to liecina kāds īpašs notikums laikā, kad Latvijā viesojās pāvests Jānis Pāvils II.

Atvērt > 

 

Svētais Meinards mūsu dzīvē

“Katoļu Dzeive” 6’ un 7/8’2009

Pateicoties sv. Meinarda pašaizliedzīgajam mīlestības kalpojumam, atsaucoties Kunga aicinājumam: „Ejiet un māciet visas tautas, kristījot tās Tēva un Dēla, un Svētā Gara vārdā!” (Mt 28,19), arī šodien mēs varam teikt, ka Latvija ir kristīga zeme un mūsu tautai  Dieva Vārds ir nozīmīgs un aktuāls.

Atvērt >