NEDZIMUŠĀ BĒRNA KRUSTACEĻŠ

“Tad Herods, redzēdams, ka viņu gudrie izsmējuši, ļoti dusmojās, aizsūtīja un nogalināja visus bērnus, kuri bija Betlēmē un visā tās apkārtnē, sākot ar diviem gadiem un jaunākus, saskaņā ar laiku, kādu viņš iztaujāja gudrajiem. Tad izpildījās, ko bija teicis pravietis Jeremijs, kas sacīja: Raudu un vaimanu balss bija dzirdama Ramā; Rahele apraud savus bērnus un nav iepriecināma, jo viņu vairs nav.” (Mt 2, 16-18)

Mēģināsim iedomāties, kāds varētu būt krustaceļš mazai, neaizsargātai cilvēciskai būtnei – bērniņam, kurš jau no savas dzīves pirmajiem mirkļiem jūt, ka nav gribēts, un kura vecāki nolemj neļaut viņam nākt šajā pasaulē. Tas varētu būt līdzīgi kā Jēzum, kuru, tikko dzimušu, vēlējās nogalināt Herods (Mt 2, 16-18).


1. Jēzu notiesā uz nāvi

Priesteris: Mēs pielūdzam Tevi Kungs Jēzu Kristu un Tevi slavējam

Visi: Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli

 

Šodien mana mamma uzzināja, ka es jau vairāk nekā mēnesi dzīvoju zem viņas sirds. Tomēr par mani viņa nemaz nepriecājās un izteica man ļoti sāpīgus vārdus: “Es negribu šo bērnu. Mūsu mājās viņam nav vietas!”

Jēzu! Tu arī esi dzirdējis līdzīgu spriedumu. Tu pieņēmi to klusējot. Es klusēju, jo vēl nemaz neprotu runāt. Bet, mamma, tēti, es dzirdēju jūsu spriedumu. Kādēļ tas ir tik bargs un nežēlīgs?

 

Tēvs mūsu… Esi sveicināta Marija…

Pr.: Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu,

V.: Apžēlojies par mums.

Kungs, apžēlojies par mums, apžēlojies par mums un par nedzimušajiem un esi mums žēlīgs Tavu svēto ciešanu un nāves dēļ, Sāpju Māte, lūdzies par mums un par nedzimušajiem. Āmen.


2. Jēzus ņem krustu uz saviem pleciem

Pr.: Mēs pielūdzam Tevi Kungs Jēzu Kristu un Tevi slavējam

Visi: Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli

 

Grūti ir dzīvot pēc piešķirtā nāves sprieduma! Viss manī kliedz un protestē. Vēlos dzīvot un augt! Bet jūs nedodat man šo iespēju. Jūs nosvītrojat Dieva plānus, kurus Viņš ir sagatavojis man. Zināt, ka ej uz nāvi priekšlaicīgi, paņemt tādu smagu krustu, kad vēl tik maz spēka, tas ir ļoti sāpīgi. Māmiņ! Tēti! Vai zināt, ka krusts, kuru jūs man esat uzlikuši, ir netaisnīgs un pāri maniem spēkiem!

Jēzu, Tu arī esi nesis krustu, kuru Tev uzlika netaisnīgi. Tu to paņēmi uz saviem pleciem, jo mīlēji visu cilvēci. Es ilgojos pēc mīlestības – arī vēlos mīlēt un būt mīlēts.

 

Tēvs mūsu… Esi sveicināta Marija…

Pr.: Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu,

V.: Apžēlojies par mums.

Kungs, apžēlojies par mums, apžēlojies par mums un par nedzimušajiem un esi mums žēlīgs Tavu svēto ciešanu un nāves dēļ, Sāpju Māte, lūdzies par mums un par nedzimušajiem. Āmen.


3. Jēzus pirmo reizi pakrīt zem krusta

Pr.: Mēs pielūdzam Tevi Kungs Jēzu Kristu un Tevi slavējam

Visi: Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli

 

Mans krusts, Jēzu, tāpat kā Tavējais, ir ļoti smags – smagāks, nekā es spēju panest Tas nav brīnums, ka es krītu un neizturu. Vistuvākie cilvēki ir atteikušies no manis – nemīl un negaida mani.

Jēzu! Tu arī biji viens pats ar savu krustu. Arī Tu kriti, taču cēlies un gāji uz priekšu. Jūtu, ka arī manī ir stipra vēlēšanās un spēks dzīvot. Es mēģinu piecelties, lai turpinātu augt un dzīvot

 

Tēvs mūsu… Esi sveicināta Marija…

Pr.: Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu,

V.: Apžēlojies par mums.

Kungs, apžēlojies par mums, apžēlojies par mums un par nedzimušajiem un esi mums žēlīgs Tavu svēto ciešanu un nāves dēļ, Sāpju Māte, lūdzies par mums un par nedzimušajiem. Āmen.


4. Jēzus satiek savu svēto Māti

Pr.: Mēs pielūdzam Tevi Kungs Jēzu Kristu un Tevi slavējam

Visi: Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli

 

Mana māte – kāda ir mana māte? Viņa ik brīdi sastopas ar mani, jo nes mani savā klēpī. Es esmu tik cieši saistīts ar viņu, taču es esmu pilnīgi cits cilvēks. Caur mammas asinīm es saņemu pārtiku un skābekli. Mamma, kāpēc tu baro mani ar cigaretes dūmiem un alkoholu? Kāpēc mana tikšanās ar tevi ir tik sāpīga?

Dieva Māte, Tu arī satiki savu Dēlu, un jūsu abu tikšanās bija sāpju un ciešanu, bet arī mīlestības pilna. Jēzu, tikai Tava Māte māk patiesi mīlēt. Viņa tāpat mīl arī mani, jo ir arī mana Māte.

 

Tēvs mūsu… Esi sveicināta Marija…

Pr.: Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu,

V.: Apžēlojies par mums.

Kungs, apžēlojies par mums, apžēlojies par mums un par nedzimušajiem un esi mums žēlīgs Tavu svēto ciešanu un nāves dēļ, Sāpju Māte, lūdzies par mums un par nedzimušajiem. Āmen.


5. Kirēnes Sīmanis palīdz Jēzum nest krustu

Pr.: Mēs pielūdzam Tevi Kungs Jēzu Kristu un Tevi slavējam

Visi: Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli

 

Sīmanis bija labs cilvēks. Taču viņš nelabprāt palīdzēja Tev, Jēzu, nest krustu. Tikai vēlāk viņš saprata krusta noslēpumu.

Kāds teica manai mātei, ka aborts ir ļoti bīstama operācija, ka viņai ir labi jāpadomā pirms pieņem šo lēmumu. Mamma sāka svārstīties, bet ne jau aiz mīlestības pret mani, bet baidīdamās par sevi.

Ak, mamma, ja vien tu zinātu, cik ļoti man palīdzēja šis tavu šaubu brīdis. Tas deva man cerību – ka, neskatoties ne uz ko, es tomēr izdzīvošu. Tas bija kā maigs saulesstars, kas ielauzies biezā, necaurredzamā tumsā. Ar to tu, kaut arī neapzināti, palīdzēji man manās ciešanās.

 

Tēvs mūsu… Esi sveicināta Marija…

Pr.: Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu,

V.: Apžēlojies par mums.

Kungs, apžēlojies par mums, apžēlojies par mums un par nedzimušajiem un esi mums žēlīgs Tavu svēto ciešanu un nāves dēļ, Sāpju Māte, lūdzies par mums un par nedzimušajiem. Āmen.


6. Veronika pasniedz Jēzum sviedru lakatu

Pr.: Mēs pielūdzam Tevi Kungs Jēzu Kristu un Tevi slavējam

Visi: Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli

 

Veronika – maza, neievērojama, bet droša un ` žēlsirdīga sieviete pienāca un ar tīru lakatiņu noslaucīja Tavu seju, Jēzu. Viņa ar šo žestu kaut nedaudz atviegloja Tavas ciešanas.

Mana mamma pastāstīja draudzenei savu noslēpumu. Draudzene nopriecājās un gribēja jau viņu apsveikt un novēlēt vieglas dzemdības, bet tūlīt pat uzzināja, ka man nebūs lemts piedzimt. Viņas prieku nomainīja skumjas. Bet viņa tomēr mēģināja pierunāt mammu atteikties no šī nodoma. Viņa centās mani izglābt. Man tas deva lielu atvieglojumu. Tas bija tā, it kā manu mazo sejiņu noslaucītu nepazīstama, drosmīga un mīlestības pilna Veronika. Paldies tev, Veronika, par to!

 

Tēvs mūsu… Esi sveicināta Marija…

Pr.: Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu,

V.: Apžēlojies par mums.

Kungs, apžēlojies par mums, apžēlojies par mums un par nedzimušajiem un esi mums žēlīgs Tavu svēto ciešanu un nāves dēļ, Sāpju Māte, lūdzies par mums un par nedzimušajiem. Āmen.


7. Jēzus otro reizi pakrīt zem krusta

Pr.: Mēs pielūdzam Tevi Kungs Jēzu Kristu un Tevi slavējam

Visi: Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli

 

Manas mātes labā padomdevēja aizgāja. Uz maniem mazajiem, trauslajiem pleciem palika tikai krusts – vēl smagāks. Un, kaut arī es attīstos, augu, ar katru dienu tik stipri izmainos, vienalga nespēju tikt galā ar šo krustu, kurš aug kopā ar mani. Tas mani nospiež, un es atkal pakrītu.

Ak, Jēzu, palīdzi man piecelties! Es vēlos dzīvot! Palīdzi arī manai mātei un cilvēkiem, kas ir ap viņu -tētim, radiem, draugiem, ārstiem, lai viņi iedrošinātu mammu pieņemt mani un laist pasaulē!

 

Tēvs mūsu… Esi sveicināta Marija…

Pr.: Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu,

V.: Apžēlojies par mums.

Kungs, apžēlojies par mums, apžēlojies par mums un par nedzimušajiem un esi mums žēlīgs Tavu svēto ciešanu un nāves dēļ, Sāpju Māte, lūdzies par mums un par nedzimušajiem. Āmen.


8. Jēzus mierina raudošās sievietes

Pr.: Mēs pielūdzam Tevi Kungs Jēzu Kristu un Tevi slavējam

Visi: Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli

 

Daudz ir tādu sieviešu, kuras raud par manu un manu brālīšu un māsiņu likteni, Viņas raud par mani, taču visbiežāk neko nedara, lai mainītu mūsu likteni. Grēko ar bezdarbību tad, kad vēl nav par vēlu palīdzēt.

Jēzu, Tu taču mācīji raudošās sievietes, lai viņas neraudātu par sevi, bet par saviem bērniem un saviem grēkiem.

Raudošās sievietes, uz jūsu palīdzību un protestu cer nedzimušie bērni. Tāpat kā uzstājīgi prasīja Pilāta sieva, kad gribēja vīru pasargāt no nepatiesa lēmuma pieņemšanas, teikdama: “Liec mierā šo taisno, jo viņa dēļ es šonakt sapnī daudz cietu” (Mt 27,19), tāpat arī katrai no jums ar savu attieksmi, vārdiem, darbiem, lūgšanām ir jācenšas izglābt ikvienu bērniņu no nāves.

 

Tēvs mūsu… Esi sveicināta Marija…

Pr.: Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu,

V.: Apžēlojies par mums.

Kungs, apžēlojies par mums, apžēlojies par mums un par nedzimušajiem un esi mums žēlīgs Tavu svēto ciešanu un nāves dēļ, Sāpju Māte, lūdzies par mums un par nedzimušajiem. Āmen.


9. Jēzus trešo reizi pakrīt zem krusta

Pr.: Mēs pielūdzam Tevi Kungs Jēzu Kristu un Tevi slavējam

Visi: Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli

 

Mans krusts kļūst milzīgs. To vēl vairāk palielina apziņa, ka neizbēgami tuvojas nežēlīga, sāpīga nāve. Šī doma pati par sevi gandrīz nonāvē un izraisa šausmīgu izmisumu.

Jēzu, tikai Tu viens zini, kas notiek manā sirdī. Vienīgi Tu saproti manu stāvokli. Tu, Kungs, esi devis ļaudīm brīvu gribu, bet viņi to izmanto ļaunprātīgi attiecībā pret Dieva dāvanu.

 

Tēvs mūsu… Esi sveicināta Marija…

Pr.: Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu,

V.: Apžēlojies par mums.

Kungs, apžēlojies par mums, apžēlojies par mums un par nedzimušajiem un esi mums žēlīgs Tavu svēto ciešanu un nāves dēļ, Sāpju Māte, lūdzies par mums un par nedzimušajiem. Āmen.


10. Jēzum novelk drēbes

Pr.: Mēs pielūdzam Tevi Kungs Jēzu Kristu un Tevi slavējam

Visi: Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli

 

Es pilnvērtīgi augu un attīstos, bet viss manī kliedz, jo es ļoti gribu dzīvot. Māmiņ, ja vien tu zinātu, cik ļoti es to vēlos. Ja vien tu gribētu mani ieraudzīt, ja vien tu būtu gatava pieņemt dažas neērtības, kas ar manu piedzimšanu tev noteikti būs, ja vien tu kaut nedaudz mani mīlētu, tu spētu pagaidīt un vēlāk piedzīvot šo brīdi – manu piedzimšanu. Māmiņ, tēti, kādēļ jūs negribat sagaidīt manu dzimšanas dienu?

Jēzu, uz Tevi pazemotu un apsmietu skatās slepkavas. Mums pat ārsti var kļūt par slepkavām, ja mūsu mammām un tēviem nepietiek mīlestības pasargāt savu bērniņu no nogalināšanas.

 

Tēvs mūsu… Esi sveicināta Marija…

Pr.: Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu,

V.: Apžēlojies par mums.

Kungs, apžēlojies par mums, apžēlojies par mums un par nedzimušajiem un esi mums žēlīgs Tavu svēto ciešanu un nāves dēļ, Sāpju Māte, lūdzies par mums un par nedzimušajiem. Āmen.


11. Jēzu pienaglo pie krusta

Pr.: Mēs pielūdzam Tevi Kungs Jēzu Kristu un Tevi slavējam

Visi: Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli

 

Ir pienākusi mana pēdējā stunda. Mamma ir atnākusi pie ārsta, lai mani nogalinātu. Ārsts paņem asus instrumentus, ar kuriem mani vairākkārt ievaino No pirmā ievainojuma vēl nemirstu, tikai šausmīgi mokos. Es nesūdzos, kaut arī man ir tik sāpīgi. Māmiņ, vai tu neredzi manas asinis? Nē, tu negribi skatīties uz asinīm, tu vislabprātāk vispār aizmirstu šo brīdi, lai nekad vairs neatcerētos… Asie instrumenti vēl vairāk saplēš manu ķermeni.

Jēzu, šajās mokās tikai Tu vari mani saprast. Tev Golgātā rokas un kājas ar naglām piesita pie krusta. Kā Tu to izturēji? Dod man spēku šajā drausmīgajā brīdī.

 

Tēvs mūsu… Esi sveicināta Marija…

Pr.: Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu,

V.: Apžēlojies par mums.

Kungs, apžēlojies par mums, apžēlojies par mums un par nedzimušajiem un esi mums žēlīgs Tavu svēto ciešanu un nāves dēļ, Sāpju Māte, lūdzies par mums un par nedzimušajiem. Āmen.


12. Jēzus mirst pie krusta

Pr.: Mēs pielūdzam Tevi Kungs Jēzu Kristu un Tevi slavējam

Visi: Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli

 

Ar Dievu, māmiņ un tēti. Jūsu pieņemtais lēmums kļuva man par krustu, uz kura es mirstu. Līdz ar mani mirst arī daļiņa no jums, daļiņa no jūsu mīlestības. Māmiņ, man ir žēl, ka tu mani tā arī nekad neieraudzīsi un nezināsi, ka manas acis ir zilas – gluži kā tev. Tēti, es skumstu, ka tu mani nekad nevarēsi paņemt rokās un lepoties ar mani, jo es taču esmu tavs dēls, kuram ļoti interesētu kopā ar tevi veikt visus tehniskos darbus un mācīties no tevis kļūt par īstu vīrieti.

Manas ciešanas un nāve var jūs nosodīt, taču es to nedarīšu. Es lūdzos par jums, kas ļāvāt mani nogalināt un par cilvēkiem, kas to izdarīja. Tēvs, piedod viņiem, jo viņi nezina, ko dara. (Lk 23,24)

 

Tēvs mūsu… Esi sveicināta Marija…

Pr.: Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu,

V.: Apžēlojies par mums.

Kungs, apžēlojies par mums, apžēlojies par mums un par nedzimušajiem un esi mums žēlīgs Tavu svēto ciešanu un nāves dēļ, Sāpju Māte, lūdzies par mums un par nedzimušajiem. Āmen.


13. Jēzus miesu noņem no krusta

Pr.: Mēs pielūdzam Tevi Kungs Jēzu Kristu un Tevi slavējam

Visi: Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli

 

Jēzu, pēc noņemšanas no krusta, Tevi nolika uz mātes ceļiem. Viņa raudzījās ar mīlestības un sāpju pilnu skatienu uz Tevi un Tavām rētām. Viņas sirdī kaut kas nomira līdz ar Tevi. Mana mamma negrib skatīties uz mani, uz manu ķermenīti, kas ir saraustīts gabaliņos un izmests miskastē. Viņa varbūt pat izjūt īslaicīgu atvieglojumu, ka ir atbrīvojusies no nastas, taču viņā noteikti ir arī sirdsapziņas pārmetumi un sāpes, par kurām viņai kauns atzīties un runāt.

Dieva Māte, Tu esi arī mana Māte. Lūdzu Tevi, paņem manu ķermenīti savās bezvainīgās rokās un saliec to kopā, gaidot augšāmcelšanos. Lūdzu arī par saviem vecākiem, lai viņi nekad vairs neko tamlīdzīgu savā dzīvē nepieļautu.

 

Tēvs mūsu… Esi sveicināta Marija…

Pr.: Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu,

V.: Apžēlojies par mums.

Kungs, apžēlojies par mums, apžēlojies par mums un par nedzimušajiem un esi mums žēlīgs Tavu svēto ciešanu un nāves dēļ, Sāpju Māte, lūdzies par mums un par nedzimušajiem. Āmen.


14. Jēzus miesu ieliek kapā

Pr.: Mēs pielūdzam Tevi Kungs Jēzu Kristu un Tevi slavējam

Visi: Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli

 

Tavu miesu, Jēzu, novietoja kapā. Mans kaps, cik tas drausmīgi skan, ir kanalizācija. Taču tas ir mūsu kopīgais kaps, jo kopā ar mani nogalināja arī Tevi, Jēzu. Tu taču teici: “Ko jūs esat darījuši vienam no Šiem maniem vismazākajiem brāļiem, to jūs esat man darījuši.” (Mt 25,40)

Neviens nekad neliks puķes uz manas kapu kopiņas, un arī mammai un tētim nebūs kapiņa, pie kura atnākt un izraudāt savas sāpes par manīs zaudējumu, kad viņi līdz galam būs aptvēruši, ko ir izdarījuši.

 

Tēvs mūsu… Esi sveicināta Marija…

Pr.: Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu,

V.: Apžēlojies par mums.

Kungs, apžēlojies par mums, apžēlojies par mums un par nedzimušajiem un esi mums žēlīgs Tavu svēto ciešanu un nāves dēļ, Sāpju Māte, lūdzies par mums un par nedzimušajiem. Āmen. 


Noslēguma lūgšana

Jēzu, trešajā dienā Tu augšāmcēlies kā biji pravietojis: “Cilvēka Dēls tiks nodots cilvēku rokās, un tie Viņu nonāvēs, un trešajā dienā viņš augšāmcelsies.”(Mt 17: 21-22)

Augšāmcēlušais Jēzu, atvaino, ka atgādinu Tev vārdus, kurus Tu teici pie Lācara kapa, kad Marta sagaidīja Tevi ar pārmetumu: “Kungs, ja Tu būtu bijis šeit, mans brālis nebūtu nomiris!” (Jņ 11,21)

Jēzu, pasaki manai mammai un tētim kā toreiz teici Martai: “Tavs brālis celsies augšām” (Jņ 11, 23), jo Tu esi Augšāmcelšanās un Dzīvība (Jņ 11, 25).

Debesu Tēvs! Tu, kas esi Mīlestība un Dzīvība. Palīdzi, lai katra ģimene uz zemes caur Tavu Dēlu, Jēzu Kristu, kas ir ieņemts no Svētā Gara un piedzimis Jaunavai, kļūtu par patiesu svētuma avotu dzīvībai un mīlestībai visām nākamajām paaudzēm. Palīdzi, lai Tava mīlestība virzītu laulāto domas un rīcību par labu viņu ģimenēm un visas pasaules ģimenēm. Palīdzi, lai bērni atrastu ģimenēs drošību, atbalstu un mīlestību un spētu to nest tālāk savās ģimenēs. Palīdzi, lai mīlestība, ko stiprina Laulības sakraments, spētu pretoties visiem kārdinājumiem un krīzēm, caur kurām ne reizi vien iziet mūsu ģimenes, un caur katru šādu pārbaudījumu mīlestība kļūtu vēl stiprāka. 


Sagatavoja Kustība “Par dzīvību!”

Rīga , Klostera iela 4

Komentēšana nav pieejama.