Lūgšanu un gavēņa ķēde 2023

Draudzes lūgšanu un gavēņa ķēde

nodomā par aicinājumiem uz priesterību

Svētlaimīgi ir sirdsšķīstie, jo viņi Dievu redzēs. (Mt 5:8)

 

 

               Aicinām pieteikties draudzes locekļus gavēt nodomā par aicinājumiem uz priesterību. Ir izveidots grafiks ar sarakstu, kurā var ierakstīt savu vārdu tajā dienā, kurā Jūs apņematies gavēt šajā nodomā (grafiks atrodas pie draudzes ziņojumu dēļa). Var pieteikties arī zvanot pa tālruni 29569720 vai 26055887, vai pēc Svētās Mises pie gavēņa ķēdes koordinatorēm Ilonas vai Lidijas.

Zemāk atrodams neliels paskaidrojums par lūgšanu un gavēņa ķēdi. 

  1. Gavēnis ir garīgā cīņa. Mēs, kuri esam pieņēmuši Jēzu par savu personīgo Glābēju, esam Uzvarētāju komanda, tādēļ ieteicams ik rītu lūgties ar kādu stiprinājuma lūgšanu, piemēram, “Tēvs mūsu…” + “Esi sveicināta, Marija…” + “Gods lai ir Tēvam…” + 91. psalms.
  1. Ķēdes posmu vienotībai (vismaz no rītiem) svētīsim tās dienas gavētājus (var izmantot svētību, kas atrodama Skaitļu grāmata 6:24-26):

TAS KUNGS LAI TEVI SVĒTĪ UN LAI TEVI PASARGĀ! • TAS KUNGS LAI APGAISMO SAVU VAIGU PĀR TEVI UN LAI IR TEV ŽĒLĪGS! • TAS KUNGS LAI PACEĻ SAVU VAIGU UZ TEVI UN LAI DOD TEV MIERU!
Visu, kas notiek un notiks saistībā ar šo lūgšanu un tās augļiem, lai Dievs sargā un svētī caur Jēzu Kristu! Āmen.

  1. Gavēņa laikā ieteicams lūgties (piemēram, Rožukroni, Krusta ceļu, Dieva žēlsirdības kronīti, Es ticu…, Tēvs mūsu…, šautru lūgšanas u.c.), lasīt Svētos Rakstus, piedalīties Svētajā Misē un pieņemt Svēto Komūniju gavēņa ķēdes nodomā.
  2. Gavēņa laikā ieteicams veikt kādu papildus apņemšanos (piemēram, izvairīties no aizskarošiem vārdiem un vairāk teikt mīļus vārdus cilvēkiem, neaprunāt un nekritizēt citus, atteikties no TV skatīšanās, sērfošanas sociālajos tīklos, pārmērībām kaut kādās lietās).
  3. Gavēņa laikā ieteicams praktizēt vairāk žēlsirdības darbus, kā arī upurēt savas ciešanas, sāpes, vājumu gavēņa ķēdes nodomā.

Lai Dievs mums palīdz!

 


Pieteikšanās:

  • zvanot pa tālruni 29569720 vai 26055887
  • pie gavēņa ķēdes koordinatorēm Ilonas vai Lidijas (pēc Svētās Mises)