Mt 22, 34-40


Evaņģēlija teksts (Mt 22, 34-40):

  • 34. Bet kad farizeji izdzirda, ka Viņš saducejiem muti aizdarījis, tie sapulcējās kopā. 35. Un viens no tiem, bauslības mācītājs, kārdinādams Viņu, jautāja: 36. Mācītāj, kurš lielākais bauslis likumā? 37. Jēzus sacīja viņam: Mīli Dievu savu Kungu no visas savas sirds, no visas savas dvēseles un no visa sava prāta! 38. Šis ir lielākais un pirmais bauslis! 39. Bet otrs tam līdzīgs: mīli savu tuvāko kā sevi pašu! 40. Šajos divos baušļos ietverta visa bauslība un pravieši.

Jaunais tulkojums:

  • 34 Bet farizeji, padzirdējuši, ka viņš saduķejus apklusinājis, sapulcējās vienkopus. 35 Tad viens no viņiem, likuma zinātājs, Jēzu izaicinādams, jautāja: 36 “Skolotāj, kurš ir pats nozīmīgākais bauslis bauslībā?” 37 Jēzus atbildēja: “Mīli Kungu, savu Dievu, ar visu savu sirdi, ar visu savu dvēseli un visu savu prātu. – 38 Šis ir pats lielākais un pirmais bauslis. 39 Bet otrs ir tam līdzīgs: mīli savu tuvāko kā sevi pašu. – 40 Šie divi baušļi ir pamatā visai bauslībai un praviešu mācībai.”

Paralēlās vietas:

  • xyz 

Līdzīga tēma:

  • xyz 

Atsauces pie konkrētiem pantiem:

  • xyz 
  • xyz 

Mazs komentārs / norādes pārdomām un lūgšanai: 

  • xyz
  • xyz
  • xyz

 

 

______________________________

 

Komentēšana nav pieejama.