Mt 22, 15-21


Evaņģēlija teksts (Mt 22, 15-21):

  • 15. Tad farizeji aizgāja un apspriedās, kā notvert Viņu vārdos. 16. Un tie sūtīja savus mācekļus ar herodiešiem pie Viņa, sacīdami: Mācītāj, mēs zinām, ka Tu esi patiess, ka Tu Dieva ceļu patiesībā māci un ka Tu neraugies ne uz ko, jo Tu neskaties uz cilvēka personu. 17. Tāpēc saki mums: kā Tev šķiet? Vai atļauts ķeizaram maksāt nodokļus, vai nē? 18. Bet Jēzus, pazīdams viņu viltību, sacīja: Kāpēc jūs, liekuļi, mani kārdināt? 19. Parādiet man nodevu naudu! Un tie atnesa Viņam dēnāriju. 20. Un Jēzus sacīja viņiem: Kā šis attēls un uzraksts? 21. Viņi sacīja: Ķeizara! Tad Viņš tiem sacīja: Tad atdodiet ķeizaram, kas ķeizaram pieder, un Dievam, kas Dievam pieder! 

Jaunais tulkojums:

  • 15 Tad farizeji aizgāja un apspriedās, ka Jēzu vajadzētu pieķert kādā vārdā. 16 Tie sūtīja pie viņa savus mācekļus kopā ar Hēroda piekritējiem, un tie jautāja: “Skolotāj, mēs zinām, ka tu esi patiess, tu Dieva ceļus māci patiesībā un nelokies neviena priekšā, jo tu neuzlūko cilvēka ārieni; 17 saki mums – kā tu domā, vai ir atļauts dot cēzaram nodevas vai ne?” 18 Jēzus, noprazdams viņu ļaunprātību, sacīja: “Ko jūs mani izaicināt, jūs liekuļi? 19 Parādiet man naudu, ko maksājat nodevās.” Tie atnesa viņam denāriju. 20 Tad viņš tiem jautāja: “Kā attēls šis un uzraksts?” 21 Tie viņam atbildēja: “Cēzara.” Tad Jēzus tiem sacīja: “Tad dodiet cēzaram, kas cēzaram pieder, un Dievam, kas Dievam pieder.” 22 Tie izbrīnījās par dzirdēto un, viņu atstājuši, aizgāja.

Paralēlās vietas:

  • xyz 

Līdzīga tēma:

  • xyz 

Atsauces pie konkrētiem pantiem:

  • xyz 
  • xyz 

Mazs komentārs / norādes pārdomām un lūgšanai: 

  • xyz
  • xyz
  • xyz

Komentēšana nav pieejama.