Dievkalpojumu kārtība Gavēņa laikā Ikšķiles Svētā Meinarda katoļu baznīcā 2020. gadā

  1. februāris – Pelnu trešdiena, Lielā Gavēņa sākums.

 

12:00 – Svētā Mise, pelnu svētīšana – stingrais gavēnis.
Pelni tiek kaisīti uz galvas grēku nožēlas un gandarīšanas garā, atgādinot, ka esi puteklis un par putekļiem pārvērtīsies.

 

Trešdienās:    11:00 – Krustaceļš

                          12:00 – Svētā Mise

 

Svētdienās:    11:00 – Krustaceļš

                          12:00 – Svētā Mise

 

 

 

Uzziņas: prāvests K. Bojārs – mob.tālr. 26551206, 65022458

Priesteri: I. Babris – 26475613, J. Zarāns – 28616526