Aicinājums

Dieva nams  – īpaša lūgšanu vieta, kurā dzīvo pats Jēzus Kristus – Dieva Dēls Vissvētākajā Sakramentā. Baznīcu durvīm jābūt atvērtām visu dienu un pat naktī, lai pie uzstādīta Vissvētākā Sakramenta ikviens, kurš vēlas būt glābts no jebkuras fiziskās slimības, dažāda veida vīrusiem, īpaši no garīgās dzīves grēku vīrusiem, lūgtu Dievu: „Dievs, apžēlojies par mums savā lielajā žēlsirdībā, jo mēs visi esam grēcīgi!” Jānāk uz Dievanamu meditēt, klusi lūgties vai skaļi dziedāt. Nav jārunā tikai par roku mazgāšanu, bet jāmazgā sirdsapziņa – jāattīrās no garīgās netīrības: nešķīstības, netaisnības, naida starp cilvēkiem un tautām.

Ko nozīmē slēgt Dievnamus? Pagriezt muguru Jēzum Kristum Vissvētākajā Sakramentā, atteikties no Dievmātes godināšanas, to skaidri liecina Rietumu lielvalstis, kuras jau tagad, vēl minimāli, sāk saņemt Dieva sodu.

Latvija! Nelielā ticīgo saime, apmeklēsim savus Dievnamus un pie Vissvētākā Sakramenta, pie Dievmātes lūgsimies, lai Dievs ikvienu sargā no garīgā “vīrusa”, jebkura grēka, kā arī no fiziskām ciešanām, kuras patiesībā ikvienam sagādā tikai svētību!

Rūpēsimies par dvēseles veselību! Nepieļausim Dievnamu slēgšanas! Nav bijis pasaulē varas, kura tik vienkārši liktu atteikties no ticības Dievam.

Lai Svētais Gars apgaismo visus garīdzniekus!

 

Ogres Svētā Meinarda Romas katoļu draudzes priesteri:
pr.Konstantīns Bojārs, pr. Ivars Babris, pr. Juris Zarāns.

 

Ogrē 2020. gada 19. martā (Svētā Jāzepa Svētkos)