Vasarsvētki – Svētā Gara nosūtīšana

“Es iedvesīšu jūsos savu Garu, un jūs dzīvosiet.” (Es 37, 14)

Piecdesmit dienas pēc Kristus augšāmcelšanās “it kā ugunīgās mēlēs” (Apd 2, 3) pār mācekļiem nonāca Svētais Gars. Tie ir lieli svētki, ar kuriem Baznīcas liturģiskajā gadā noslēdzas Lieldienu laiks, jo svinam Svētās Trīsvienības trešo dievišķo personu – Svēto Garu, kas ir Dieva mīlestības prieks un svētki, Aizstāvis, Iedvesmotājs, Radītājs, Iepriecinātājs, kas mums pēc Kunga Jēzus uzkāpšanas Debesīs dots.

Iepriecināsim arī mēs Svēto Garu ar savu klātbūtni kādā no Vasarsvētku dievkalpojumiem svētdien, 31. maijā:

Ogres sv. Meinarda draudzē
plkst. 10.00,
plkst. 16.30 (krievu val.),
plkst. 18.00.

Ikšķiles sv. Meinarda draudzē
plkst. 12.00.

Nāc, Svētais Gars!