Iknedēļas dievkalpojumi Ikšķilē

Pirmdien – Sestdien plkst. 7.00 Baskāju Karmela māsu ordeņa klosterī “Marija, Pestītāja Māte!”

Svētdien plkst. 12.00 Ikšķiles Svētā Meinarda Romas katoļu baznīcā