Atgādinājums

Prāvests Konstantīns Bojārs atgādina visiem Ogres un Ikšķiles draudžu katoļticīgajiem par Svēto Mišu apmeklējuma nepieciešamību tagad, kad stingrais aizliegums sakarā ar pandēmiju ir mīkstināts. Pildot visus valdības noteiktos nosacījumus (baznīcu solos ir izvietotas 2 m distancēšanās atzīmes tiem, kas nedzīvo vienā mājsaimniecībā, ir pieejams roku dezinfekcijas līdzeklis, cilvēki aicināti arī pie Svētās Komūnijas pieiet, ievērojot savstarpēju 2 m distanci u.c.), ticīgie aicināti bez bailēm piedalīties ierastajos dievkalpojumos:

Ogrē darba dienās un sestdienās Svētās Mises plkst. 8.00 un 18.00,
Vissvētākā Sakramenta adorācija plkst. 17.00.

Svētdienās Svētās Mises plkst. 10.00, 16.30 (krievu/poļu val.), 18.00.

Ikšķiles Sv.Meinarda Romas Katoļu baznīcā Svētā Mise ik svētdienu plkst. 12.00.

 

Tāpēc pieiesim bez bailēm pie žēlastības troņa, lai saņemtu apžēlošanu un atrastu žēlastību, palīdzību īstā laikā.
Ebr 4,16